2014-07-07_195140

דיון בכנסת: ניצול לפי שעה

45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעה – כלומר לפי שעות עבודתם בפועל בלבד. צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה, אך אומצה בהרחבה משהתגלתה כחסכונית עבור המעסיקים משום שהיא מאפשרת גריעה של זכויות העובדים לפי שעות ביחס לעובדים במשכורת חודשית…