יש דין: תוך חמש שנים הוקמו יותר מ-50 התנחלויות בודדים בלתי חוקיות

יש דין פרסם דו"ח חדש בכותרת "רועים בשדות זרים", העוסק בחוות צאן של מתנחלים ישראלים בגדה המערבית והפגיעה שלהן בזכויות האדם של הפלסטינים. מהדו"ח עולה שבשנים 2021-2017 ישראלים הקימו למעלה מ-50 התנחלויות בודדים חדשות בגדה המערבית, מתוכן לפחות 35 חוות צאן. מטרתם המוצהרת של מתנחלי החוות היא השתלטות על קרקע בהיקף של מאות אלפי דונמים בשטחים הכבושים.
עוד עולה מהדו"ח כי חוות הצאן הישראליות בשטחים מוקמות…