ליברמן הפסיק את החל"ת לעובדים מתחת לגיל 45 אבל האבטלה רק גדלה

עם סיום הארכות דמי האבטלה בסוף יוני על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן – שיעור האבטלה דווקא רשם עלייה ביולי. שיעור אבטלה לפי החישוב המורחב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עלה מ-8.8% שהם 377 אלף עובדים ללא תעסוקה במחצית השנייה של יוני ל-9% שהם 384 אלף במחצית הראשונה של יולי. שעור האבטלה לפי החישוב המצומצם בו משתמש האוצר עלה באותה תקופה מ-6.6% ל-6.7% שהם 280 אלף איש. הנתון המרחיב של הלמ"ס כולל את הבלתי מועסקים, אנשים שנעדרו…