ברכת מק"י ליום האישה הבינלאומי" לא אלימות ולניצול, כן לשוויון

במרכז יום האישה הבינלאומי, שצוין לראשונה לפני 109 שנים בארצות-הברית כיום הפועלות, עומדות הנשים העובדות, שהן כמחצית מכלל השכירים בישראל. הודות לכישוריהן ולהשכלתן, נשים ממלאות תפקידים שלא מילאו בעבר, אך מרביתן עדיין מועסקות בשירותים ציבוריים (חינוך, בריאות, רווחה) ובמסחר, נאבקות לשכר שווה ולצמצום ההעסקה באמצעות קבלן, העסקה במשרות חלקיות ולעמן אכיפת חוקי העבודה.

2018-03-06_200724

על רקע זה, מעודדות תוצאות הבחירות שנערכו לאחרונה לוועידות של איגוד העובדים הסוציאליים ושל חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות עובדי מדעי החברה והרוח (מח"ר). בשתי מערכות בחירות אלה נתנו העובדות והעובדים את אמונם במועמדות החותרות להגנת השירותים הציבוריים והמתנגדות למדיניות ההפרטה וההרעבה שלהם שמנהלת ממשלת הימין.

בשוק העבודה מנהלים הנשים והאיגודים מערכה נגד חקיקה ממשלתית להעלאת גיל הפרישה של נשים מבלי להבטיח רשת של הגנה לנשים שיפרשו מוקדם יותר בשל העסקה שוחקת ולא ימצאו עבודה בשל גילן.

התרחבות המאבק הציבורי נגד אלימות כלפי נשים ונגד הטרדה מינית וההתארגנות #metoo מחזקות את הנאבקות והנאבקים לביעור כלל התופעות הסקסיסטיות – שאחד מביטויה המפלצתיים ביותר הוא רצח נשים.

המפלגה הקומוניסטית הישראלית שבה ומדגישה, כי המערכה לשוויון האישה היא נדבך חשוב במערכה הכוללת להגנת החירויות הדמוקרטיות, נגד מגמות הפשיזציה של החיים הציבוריים ונגד כפייה דתית-פונדמנטליסטית.

התופעה המעודדת של סרבניות השירות בצבא הכיבוש תורמת למערכה נגד מדיניות הנישול, הדיכוי והסיפוח ולשלום צודק ויציב שבמרכזו מדינה פלסטינית עצמאית, שבירתה ירושלים המזרחית, בצד ישראל.

ביום האישה הבינלאומי מביעה מק"י את הערכתה הרבה לתרומתן של החברות, של פעילות חד"ש, של תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י) ושל כלל הנשים הנוטלות חלק במערכות המעמדיות, החברתיות והפוליטיות.

מק"י קוראת לנשים שוחרות השלום והקידמה להתגייס להצלחת חד"ש ושותפיה במערכת הבחירות לרשויות המקומיות. נפעל יחד להבסת רשימות הימין והריאקציה ולהגדלת ייצוג הנשים במועצות הנבחרות.