עובדת חברת כ"א שפוטרה בעת היריון תקבל 80 אלף שקל פיצויים

חברת כוח אדם שילמה 80,000 שקלים עובדת שהועסקה באמצעותה כמזכירה במשרד רואי חשבון משך חמישה חודשים ופוטרה בגלל הריונה. גובה התשלום נקבע באמצעות הסכם פשרה שהושג בין עו"ד שיר-אל נקדימון שייצגה את העובדת בפרויקט אכיפה של שדולת הנשים, לבין באי כוחם חברת של כוח האדם ומשרד רואי החשבון.

העובדת הועסקה דרך חברה להשמת כוח אדם כמזכירה במשרד רואי חשבון משך חמישה חודשים. עם כניסתה לעבודה באפריל 2007 הובטח לה שתוך שלושה חודשים היא תיקלט כעובדת מן המניין ותועסק במשרד רואי החשבון. מספר שבועות לאחר כניסתה לתפקיד, דיווחה העובדת על הריונה לממונה עליה במשרד והמשיכה לעבוד, אך  גם לאחר שלושה חודשי עבודה היא לא נקלטה כעובדת המשרד כפי שהובטח לה.

לאחר כחמישה  חודשי עבודה דיווחה העובדת גם לחברת כוח האדם כי היא בחודש הרביעי להריונה. בתוך דקות ספורות התקשרה אליה מנהלת חברת כוח האדם והודיעה לה שהיא מפוטרת לאלתר, תוך מתן הודעה מוקדמת של 5 ימים, עפ"י החוק. מכתב הפיטורים נשלח אליה למחרת בפקס.

בשיחת טלפון שנערכה בין העובדת למנהלת כח האדם, לאחר הפיטורים, ניסתה העובדת לדבר על לבה שלא תפטרה תוך שאמרה לה כי פיטוריה בוצעו בניגוד לחוק. מנהלת כח האדם עמדה על כך שמותר לה לפטר אותה לאחר 5 חודשים להעסקתה ואף נזפה במפוטרת שתחפש עבודה אחרת ושאלה בגסות רוח: "אני הכנסתי אותך להריון?"

העובדת פנתה לייעוץ משפטי של הקו הפתוח של שדולת הנשים ושם קיבלה ייצוג משפטי שהביא בסיומו להסכם הפשרה. לדברי עו"ד נקדימון: "זהו מקרה מובהק של הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, הקובע איסור אפליה בגלל הריון, בין היתר בפיטורים. צריך להדגיש כי איסור זה אינו מותנה בוותק, וחל גם לאחר תקופת עבודה קצרה, כבר מהיום הראשון לעבודה. אנשים רבים סבורים בטעות כי מותר לפטר עובדת בהריון עד לתקופה של 6 חודשים להעסקתה, אולם סברה זו אינה נכונה, שכן כאשר הסיבה לפיטורים נעוצה בהריון, אזי מדובר באפליה פסולה ואסורה בניגוד לחוק המקנה לעובדת עילת תביעה".