הלמ"ס: הנשים מועסקות בתפקידים מסורתיים ובשכר נמוך

כ- 41% מהנשים היו מועסקות גם בשנת 2012, באותם 6 משלחי היד "נשיים-מסורתיים" המאופיינים בשכר עבודה נמוך, כמו בשני העשורים האחרונים: סיעוד, הוראה, מזכירות, מכירות, פקידות ועבודות ניקיון. כך עולה מנתונים שפרסמה אתמול (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) לקראת יום האישה הבינלאומי שיצוין מחר בכל העולם. מהנתונים עולה כי אחוז ההשתתפות של נשים בגילים 15 ומעלה בכוח העבודה הכולל מועסקים ובלתי מועסקים, הגיע בשנה שעברה ל-58.1%, לעומת 69.3% מקרב הגברים.

הפגנת נשים בחיפה לציון יום האשה הבינלאומי (צילום: אל אתיחאד)

 

מבין הנשים המועסקות, 91.3% היו שכירות, לעומת 83.8% מהגברים. בחלוקה לפי משלח יד, 95.6 אלף נשים עבדו בתחום ההיי-טק – 36.6% מכלל המועסקים בתחום. עם זאת, בחינה מפורטת מראה כי חלק לא מבוטל מהנשים עדיין בתפקידים "מסורתיים" של מטפלות ועובדות הוראה בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים ומדריכות, מזכירות, פקידות, עובדות ניקיון במבנים, עובדות מטבח ועובדות מכבסות. ברובם, למעט השניים האחרונים, נשים מהוות כ- 70% או יותר מהמועסקים.

 

באשר להיקף המשרה, 66.4% מכלל המועסקות עבדו בעבודה מלאה בדרך כלל (35 שעות ויותר בשבוע) -33.6% בעבודה חלקית (פחות מ-35 שעות בשבוע) לעומת 86.3% ו-13.7% בהתאמה מהגברים. מבין הנשים שעבדו עבודה חלקית, 14.2% לא עשו זאת מרצון, כלומר הן חיפשו עבודה במשרה מלאה או נוספת אך לא מצאו – לעומת 12.8% מהגברים.

עוד עלה, כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי של אימהות חד-הוריות עמד על 79.7% – גבוה יותר מאשר בקרב אמהות נשואות (72.4%). מצד שני, גם אחוז הבלתי מועסקות בקרב האימהות החד-הוריות גבוה יותר מאשר נשואות – 8% לעומת 6% בהתאמה. יצוין שעל פי פרסומי העבר של הלמ"ס ההכנסה חודשית הממוצעת של נשים שכירות נמוכה בכ-66% לעומת גברים שכירים: ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של גבר עמדה על 9,976 שקל בשנת 2011, לעומת 6,600 שקל של אישה. בעשרים השנים האחרונות הצטמצם הפער בהכנסה החודשית בין המינים: בתחילת שנות ה-90 הכנסת אישה שכירה היוותה 57% מהכנסת גבר ומ-2002 טיפס היחס ליותר מ-60%.

 

מחר תתקיים בחיפה ההפגנה המרכזית לציון היום האשה. בשעה 13:00 תתקיים הפגנת נשים במושבה הגרמנית, בכיכר שלמרגלות הגנים הבאהיים (רח' הגפן פינת שד' בן-גוריון) ובשעה 14:00 ייערך אירוע חגיגי בתיאטרון "אל-מידאן" (רח' חורי 1). בתוכנית: דברי ברכה, תוכנית אמנותית.

 

עוד על הדו"ח הלמ"ס שפורסם לרגל יום האשה (10 עמודים):

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201311056

פרטים נוספים על ההפגנה בחיפה, בטל' 050-5200791