ההרס הסדרתי של קהילת חומסה אל־בקייעה הפלסטינית בבקעת הירדן

אנשי המנהל האזרחי, בליווי הצבא, הפקיעו (22.2) מקהילת הרועים הפלסטינית חומסה אל־בקייעה 18 מבנים ששימשו למגורים וכמחסות  לבעלי חיים. נוסף לחבילות מזון ולמבנים שנתרמו וטרם הורכבו, החרים המנהל האזרחי גם את כל מכלי המים והותיר את הקהילה בלא מים לשתייה או להשקיית בעלי החיים. באותו בוקר הקימה אגודת הסהר האדום הפלסטיני תשעה אוהלי חירום וסיפקה לקהילה 15 יריעות ברזנט.

ילדים שנותרו ללא קורת גג בקהילה הבדואית הפלסטינית חומסה אל־בקייעה (צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים)

 

הקהילה הבדואית הפלסטינית חומסה אל־בקייעה ממוקמת בצפון בקעת הירדן שתחת הכיבוש הישראלי, רובה בשטח שהוגדר "שטח אש" לאימוני הצבא. איסור מגורים של פלסטינים בתוך שטח אש וגישה אליו הם אמצעי להפקעת עוד אדמות.

על רקע המצוקה הגוברת, מתכוונים הארגונים השותפים בפעילות ההומניטרית לסייע לכל משק בית במזומן לכיסוי צורכי המינימום למחייה למשך שלושה חודשים. רוב המבנים שפורקו והוחרמו ניתנו לקהילה כמענה הומניטרי בעקבות פעולות כוחות הכיבוש ב־3 וב־8 בפברואר, במהלכן נהרסו או נתפסו 37 מבנים. עשרה משקי בית שנעקרו בשבוע שעבר, המונים יותר מ־60 נפש ובהם 36 ילדים, מצויים בסכנה מוגברת לעקירה ולגירוש.

בשטחים שהוגדרו שטחי אש מתגוררות 38 קהילות רועים בדואיות פלסטיניות, שאוכלוסייתן מונה 6,200 נפש. קהילות אלה, שהן מן המוחלשות והפגיעות ביותר בגדה המערבית, סובלות מגישה מוגבלת לשירותי חינוך ובריאות ולתשתיות מים, תברואה וחשמל. מאז 2012 נעקרה קהילת חומסה אל־בקייעה פעמים רבות באופן זמני, בעת שנערכו אימונים צבאיים בקרבת מקום. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים תיעד מאז יותר מ־50 פינויים כאלה.

לדברי המשרד, "פלסטינים החיים באזורים כפריים מתמודדים עם מגפת הקורונה העולמית, ובנוסף עם תנאי מזג האוויר החורפי הקשים השוררים כעת באזור. קהילות בדואיות נמנות עם החלשות ביותר מבחינה כלכלית בפלסטין. להרס החוזר ונשנה של בתיהן ושל רכושן, לרבות סיוע שמעניקים גורמים הומניטריים, נודעו השלכות כלכליות, חברתיות וטראומטיות הרסניות".

עוד נמסר כי מצב הצרכים הקשורים במים, בתברואה ובהיגיינה נעשה קריטי, לאחר שב־22 בפברואר הופקע מנגנון אספקת המים האחרון. בינתיים הושג הסדר זמני לאספקת מים עם נפת טובאס, אך בתי שימוש ניידים שניתנו להם בשבועות קודמים טרם הגיעו לקהילה בשל סוגיות גישה.

    לבקשת הקהילה, הסדיר הסהר האדום הפלסטיני גישה של מרפאה ניידת שהגיעה לקהילה ב-24.2 כדי לספק שירותים רפואיים ותרופות למטופלים כרוניים, ולנהל אומדן בריאות. ב־22 בפברואר, רופא שנשלח בידי נפת טובאס, בתמיכת ארגונים שותפים לכוח המשימה לענייני בריאות, הצליח לתת מענה למטופלים שנזקקו לטיפול דחוף. מתוכננים ביקורים סדירים שלו בקהילה.    

    אומדן שנערך ב־15 וב־16 בפברואר, בטרם פעולת הגזל של השבוע שעבר, חשף פערים בתחום הגנת הילד וצורך בשירותי תמיכה נפשית ופסיכו־חברתית.    

עוד נתגלו בעיות של היעדר ביטחון תזונתי ושל מחסור במתקנים עבור בעלי החיים. לדברי התושבים, בחורף האתגר העיקרי הוא אספקת מחסה לבעלי החיים. כל משקי הבית שנפגעו איבדו בהפקעות חוזרות ונשנות את המחסות לבעלי החיים שלהם ואת יחידת האחסון למספוא ולחומרים אחרים הקשורים בגידול בעלי חיים. אובדן זה  מייצג הפסד כספי מידי ובנוסף גם סיכון למחייה בטווח הארוך.

אחרי ההפקעה ב־22 בפברואר, במהלכה החרימו חיילים יריעות פלסטיק וחבילות מזון, סיפק הסהר האדום חבילות מזון נוספות. ארגונים שותפים הודיעו שיספקו סיוע במזון בימים הקרובים באתר סמוך, המרוחק יותר מהבסיסים של כוחות הכיבוש.

יוסי אבו

הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב