משבר הקורונה: ארגונים חברתיים דורשים מהממשלה סיוע מיידי לאוכלוסיות המוחלשות

22 ארגונים חברתיים פנו אל ראש ממשלת המעבר, בנימין נתניהו ולשרי האוצר, הכלכלה, העבודה והרווחה והשרה לשוויון חברתי בממשלת המעבר, בדרישה להפעלת תכנית חירום כלכלית בשיתוף ארגוני החברה האזרחית. "אין במעשי הצדקה של האזרחים בכדי להפחית ממחויבות המדינה לדאוג לתושביה, ובפרט מעוטי ההכנסה וההזדמנויות. המדינה יכולה וצריכה לפעול בשילוב ידיים עם החברה האזרחית ברמה הגאוגרפית והסוציאלית, המתייחסת לסוגי האוכלוסיות השונים הנמצאים במצוקה גוברת".

מתנדב בארגון סיוע במזון למשפחות מוחלשות (צילום: אקטיבסטילס)

במכתב פרטו הארגונים עשר אוכלוסיות המצויות במצוקה הולכת וגוברת; ביניהן: קשישים, אמהות חד הוריות, אנשים עם מוגבלויות, נערות ונערים בסיכון, יוצאי אתיופיה בישראל. וכן הציגו 23 המלצות מעשיות לקידום מיידי של הטיפול באוכלוסיות אלה ובמצוקתן בשל המשבר. בין הארגונים החתומים על הפניה: לתת; לקט ישראל; נקודת מפנה; רבנים למען זכויות אדם; אבני דרך; במקום מתכננים למען זכויות תכנון; מזון ; האגודה לזכויות האזרח; הפורום למאבק בעוני; איתךמעכי; א.ס.ףארגון סיוע לפליטים; רל״א – רופאים לזכויות אדם; המוקד לפליטים ולמהגרים; קו לעובד; אגודת יהודי אתיופיה; המרכז לעיוור; צעד קדימה; השחר החדש תיקון​.

בין השאר, המליצו הארגונים במכתב על הקמת מאגר נתונים ממשלתי על יוזמות התנדבות וסיוע, שיתעדכן באופן שוטף, ויאפשר לאזרחים איתור מהיר של פעילויות בחתכים של מיקום, אוכלוסייה, סוג הפעילות ועוד; הגדלה זמנית של קצבאות הקיום (הבטחת הכנסה, נכות, מזונות) ב-20% לתקופה של חודשיים לפחות, בכדי לסייע ליכולת הקיום הבסיסית של האוכלוסייה הנתמכת והקדמת תשלום הקצבאות לפני הפסח (כפי שמבוצע בד"כ כל שנה); תשלום אבטלה למשתכרי שכר מינימוםעובדים אלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת, יקבלו דמי אבטלה בגובה 100% משכרם; תשלום דמי אבטלה לעוסקים פטורים או עוסקים זעיר בעלי עסקים קטנים מאד בעיקר אלה העובדים מהבית, שכרגע הכנסתם הופסקה אך הם אינם זכאים לדמי אבטלה; קיצור תקופת אכשרה לדמי אבטלה, ועוד.