פרסום מקוון של הספרייה הלאומית: מסמכים קומוניסטיים מתקופת המנדט

הספרייה הלאומית סורקת באחרונה מסמכים של המפלגה הקומוניסטית מתקופת פעילותה בשנות השלטון הקולוניאלי הבריטי. בין המסמכים שהועלו לאתר הספרייה: פרסומי "ליגה וי" שפעלה בעת מלחמת העולם השנייה, חוברות אנטיפא – למאבק בפשיזם ובנאציזם, חומרים על ההסתדרות, ועוד. לא מדובר בכרוזים בודדים אלא בספרים ובחוברות שלמים.  עד עתה, רבים מהפרסומים היו זמינים לעיון רק בבניין הספרייה בירושלים, ופורסמו מדי פעם גם בעמוד הארכיון הקומוניסטי בפייסבוק.

פרסום מ-1927 של ברית הנוער הקומוניסטי שפעלה במחתרת, לקראת יום השנה העשירי למהפכת אוקטובר (אוסף הספרייה הלאומית)

 

בין עשרות המסמכים: חוברת בהוצאת אנטיפא שפורסמה בתל-אביב ב-1943 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, תחת הכותרת "במלחמה נגד הפאשיזם והאנטישמיות – התאחדו!". עוד פרסומים אנטי-פשיסטיים: "הפאשיזם בשער", חוברת מ-1934, בלי ציון שם המו"ל אך תוך הדגשה כי זה "פרסום חד-פעמי", כדי למנוע איסור הפצתו בידי רשויות המנדט הבריטי. החוברת עוסקת בניתוח תופעת הפשיזם באירופה תוך שימת דגש בתופעות פשיסטיות בקרב היהודים – בייחוד "התנועה הרביזיוניסטית של זאב ז'בוטינסקי". פרסום אחר של המפלגה הקומוניסטית מדצמבר 1942 קורא להחשת סיוע לברית המועצות: "אתה נתבע היום לתרום את תרומתך לקרן העזרה לססס"ר!".

בין החוברות של סיעת המפלגה הקומוניסטית בהסתדרות: "במת הפועל – קובץ פרולטרי" בהוצאת "הוועד המרכזי הזמני של הפרקציה הפרולטרית בהסתדרות הכללית" (יוני 1923), ובאותה שנה: "דרכי הפועל – (קובץ פרולטרי)" של ועד האיחוד שפורסמה ב-1927: ו"למהות הסתדרות-מקצועית בין-לאומית", בה מסבירים הקומוניסטים מדוע יש להקים הסתדרות משותפת של העובדים היהודים והערבים, בניגוד לעמדת המפלגות הציוניות, ועל מנת להיאבק בכובש הבריטי בארץ.

עוד בהוצאת רשימת "מעמד הפועלים" לבחירות לאספת הנבחרים השנייה ב-1925: "אספת הנבחרים ומעמד הפועלים", שפורסמה בירושלים ובחיפה. באותה שנה פורסמה גם החוברת "חמש שנים לועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל / הוצא ע"י רשימת מעמד הפועלים לאספת הנבחרים השניה ליהודי א"י". הודפסה בתל-אביב ובירושלים. כעבור שנה פרסמה "סיעת הפועלים באסיפה הלאומית" את "סיעת מעמד הפועלים במושב הראשון של אספת הנבחרים השנייה", בשאלות חינוך, בריאות, דיור ואבטלה.

כמו כן, פורסמו חומרים העוסקים בנוער ובילדים: חוברת בת 17 עמודים "הנוער הלוחם: ליום הנוער העובד בין הלאומי 1926", בהוצאת ברית פועלים צעירים. "דגל הנוער: קובץ מוקדש לענייני הנוער העובד" פורסם ביפו ב-1928 בידי המפלגה הקומוניסטית. חוברת לציון "יום הילד הבין לאומי השמיני" – פרסום של "ועדת הילדים המרכזית של ברית הילדים הקומוניסטית הפלשתינאית"; שהוא קשה עד מאוד לקריאה מקוונת. החוברת "על פרשת דרכים מ-1930 בהוצאת "ברית הנוער הקומוניסטי הפלשתינאי – סניף לאינטרנציונל הנוער הקומוניסטי" היא קריאה לנוער להצטרף למאבק האנטי-קולוניאלי והאנטי-אימפריאליסטי, תוך ניתוח ביקורתי של תנועות הנוער שפעלו אז ביישוב היהודי.

ראויות לציון כמו-כן: חוברת (37 עמודים) של הארגון עזרה אדומה מ-1927: "שופטים משפטים ושפטים – קובץ לעזרה ולהגנה על קרבנות הרדיפות האימפריאליסטיות בארץ" וחוברת מאוירת לקראת הופעתו של העיתון הקומוניסטי "קול העם" כיומון: "איש העם : יהא 'קול העם' בביתך יום-יום: יופיע ב-1 לפברואר 1947", 16 עמודים. המסמכים כוללים גם פרסומים של שירות המודיעין של ההגנה (ש"י), שנכתבו כביכול בידי "קומוניסטים מתנגדים" או פורשים במטרה להבאיש את ריחה של המפלגה.

רענן שמש פורשנר

הרשימה פורסמה בגיליון השבוע "זו הדרך"