מכון עקבות החל להפיץ את הספר 'הממשל הצבאי 1966-1948 – אסופת מסמכים'

מכון עקבות החל להפיץ בשבוע שעבר את הספר "הממשל הצבאי 1966-1948, אסופת מסמכים". זהו ספר גדול ממדים (30 על 24 ס"מ) המכיל כמעט 300 עמודים גדושי מידע ופרשנות.

תושבי נצרת בסניף מק"י בעיר לקראת הבחירות שנערכו ב-1949 (צילום: לע"מ)

 

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוקם ב-2014. לדברי מייסדיו, המכון הוקם "מתוך הכרה בתפקיד הייחודי של ארכיונים ובפוטנציאל הגלום בהם לניפוץ נרטיבים שמזינים את הסכסוך, לקידומו של שיח ציבורי המבוסס על עובדות ולתמיכה בעבודתם של מגני זכויות אדם".

המכון מבקש לראות בארכיון כלי לשינוי חברתי, "באמצעות מחקר של חומרים ארכיוניים וחשיפה של מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקיד בהנצחת הסכסוך. אנו פועלים כדי להרחיב את הנגישות לציבור ואת הזמינות של תיעוד המצוי בארכיונים ממשלתיים במטרה לקדם שקיפות וחופש מידע".

הספר החדש על הממשל הצבאי אכן מממש את ייעודו של המכון. בין פרקי הספר: "הממשל הצבאי: מדינה בתוך מדינה"; "מטרות ומדיניות הממשל הצבאי"; "לחיות תחת הממשל הצבאי: גזל אדמות, ניצול, סיאוב ושחיתות"; "הפרד ומשול: המאבק לביטולו של הממשל הצבאי"; וכן פרק על מבנה הממשל הצבאי. נדמה שטרם פורסם ספר כה מקיף על התקופה הכה אפלה בתולדות ישראל, במהלכה התמודדה כמעט כל האוכלוסייה הערבית-פלסטינית עם משטר צבאי – בעוד שלכאורה היו אזרחים שווי-זכויות בישראל.

מעיון בביבליוגרפיה בסוף הספר ניתן ללמוד שהנושא כמעט שאינו נחקר, ובייחוד נעדר מהדיון ההיסטורי קולה של האוכלוסייה הערבית. זאת, פרט לספרו של עו"ד סברי ג'ריס, פעיל מק"י בשעתו, "הערבים בישראל", שפורסם לראשונה בידי המפלגה ב-1966.

בפסקה אחרונה של אסופת המסמכים נכתב: "ראוי להזכיר ולהדגיש בסיום הספר את המאבק הגדול והחשוב נגד הממשל הצבאי שניהלו כתף אל כתף אישים וגופים שונים – יהודים ופלסטינים, ציונים ולא-ציונים – לאורך כל שנות קיומו. קורותיו של מאבק זה מהווים פרק מאלף ושיעור היסטורי מאיר עיניים בדבר נחיצותה של פעולה משותפת, חדורת מטרה, עיקשת ועניינית, המדגישה את המשותף ומכבדת את השונה בין קהילות ופרטים. קורותיו של המאבק לביטול הממשל הצבאי אינם נכללים במלואם באסופה זו, אולם הם מהווים פרק חשוב בסיפור גדול יותר של המאבק על אופייה של מדינת ישראל ועל זכויות האדם של אזרחיה, תושביה, ונתיניה בשטחים הכבושים. מאבק זה לא הסתיים, אולי רק שינה צורה: השררה עודנה קיימת, הדיכוי והגזל עדיין נוכחים. יבוטל הממשל הצבאי".

דברים נכוחים וברורים. מעיון במסמכים הרבים עולה בבירור שהכוח הפוליטי היהודי-ערבי שהתמיד בנחישות במאבק לביטול הממשל הצבאי, ודבק בהתנגדות ציבורית לכיבוש ולדיכוי הוא המפלגה הקומוניסטית הישראלית.

נמרוד עובד