לממשלה אין שום תוכנית לקידום תעסוקת נשים ערביות-בדואיות בנגב

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי סיכמה אתמול (שלישי) את דיוני המעקב שקיימה בחודשים האחרונים בנושא קידום תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב. לאחר ששה דיונים שהתקיימו בנושא קבעה יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש – הרשימה המשותפת) באכזבה כי אין שום תוכנית סדורה לקידום תעסוקה של נשים ערביות-בדואיות בנגב וכי אם לא יתרחש שינוי מיידי, התוכנית הנוכחית תיכשל כמו קודמתה.

2018-02-28_193323

תוכנית החומש הממשלתית הראשונה לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית הופעלה משנים 2016-2012. עם זאת, מהנתונים עולה כי היא כשלה במימוש יעדיה, ביניהם שילוב הנשים הבדואיות בנגב בתעסוקה שעלה באחוזים בודדים בלבד. בשנים 2017-2021 אמורה לצאת אל הפועל תוכנית חומש נוספת בתחום, בתקציב של כ-3 מיליארד ש"ח. בחודשים האחרונים ביקשה הוועדה לקידום מעמד האישה מכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים לדווח על פועלם במסגרת התוכנית הקודמת ועל תכניותיהם למימוש יעדי התוכנית הנוכחית, בדגש על שילובן של נשים בדואיות המתגוררות בנגב בתעסוקה.

לאורך תקופת המעקב הגיעו לוועדה משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך ומשרד הבריאות. כלל הדיווחים הצביעו על בניית תכניות כלליות לקידום החברה הבדואית, ביניהן הרחבת שירותי תחבורה ציבורית, קידום החינוך בקרב הדור הצעיר, חיזוק הרשויות המקומיות ועוד. לצד בעיות נוספות שעלו בדיווחים, לא הצליחו המשרדים למקד את הדיון ולהשיב לשאלה כיצד תצליח התוכנית להעלות את אחוזי התעסוקה בקרב הנשים הבדואיות בנגב. בדיון היום הציגו נציגי הממשלה

סקירה של הישגי תוכנית החומש הקודמת וכן דיברו על אתגרים ליישום התוכנית הבאה.

לאחר הסקירה הביעה יו"ר הוועדה אכזבה קשה ואמרה "אתם מדברים איתי על תחבורה ציבורית, על לימוד עברית, על רשויות מקומיות אבל לא אומרים לי איך מייצרים מקומות עבודה, איך מכשירים נשים לעבודות שבהן צריכים אותן בשטח, איך מאמצים פרויקטים קיימים של ארגוני נשים שפועלים כבר היום? המטרה של קידום תעסוקת נשים בדואיות בנגב לא נכללה בצורה מפורשת בהחלטת הממשלה הנוכחית וזה בא לידי ביטוי בצורה ברורה בתכניות המשרדים. אנחנו יושבים שנה וחודשיים אחרי תחילת התוכנית ומתווכחים אם בכלל יש או אין תכניות לקידום המטרה הזו. אז אין תוכנית, אין יעדים ואין מטרות". בתום הדיון קבעה יו"ר הוועדה כי בראשית כנס הקיץ של הכנסת תקיים דיון נוסף בנושא, בו תדון הוועדה בתוכנית שייבנה הצוות הבין משרדי.