עיריית באר-שבע שיגרה צו פינוי למועדון מולתקא-מפגש של פורום דו-קיום

עיריית באר שבע שלחה לעמותת "פורום דוקיום בנגב" צו פינוי ממקלט עירוני בו פועל מזה שנים רבות המועדון מולתקאמפגש. זאת, בשל שורת אירועים שהעירייה התנגדה להם, בהם כנסים על סרבנות ועל תעשיית הנשק הישראלית. על פי המכתב, העמותה תצטרך לפנות את המקלט בשבועיים הקרובים.

בעמותת "פורום דו קיום בנגב" מסרו בתגובה: "מיום היווסדו של המועדון, אנו דואגים להזמין את חברי מועצת העיר לאירועים של מפגש ערבייהודי, אך לצערנו הם מעולם לא טרחו לבקר בו, ותחת זאת נסמכים על הסתה שקרית, מצד גורמים המתנגדים לקיום משותף". עוד כתבה העמותה כי "אין לנו שום כוונה להירתע מציד המכשפות, אליו החליט להצטרף ראש העיר". הפנייה האחרונה לפינוי הגיעה בעקבות אירוע שנערך בחודש שעבר על תעשיית הנשק הישראלי וקשריה המדאיגים להפרות זכויות אדם ברחבי העולם.

2017-12-27_200021

מפגש יהודיערבי חגיגי מועדות מולתקאמפגש שבבארשבע (צילום: פורום דוקיום בנגב)


עוד מסרו הפעילים המפעלים את מולתקאמפגש "בכל פעם שאנו מבקשים להעלות דיון ביקורתי בסוגיות המעסיקות את כלל החברה בישראל, מבקשת העיריה לצנזר את עבודתנו ומאיימת להפסיק את פעילותנו במקום. גם הפעם בוחר דנילוביץ' להיכנע לשיח לאומני וגזעני השואף לצמצם את חופש הביטוי והמרחב הציבורי בישראל ומתיר הסתה כלפי עמותות וארגונים שהשיח שלהם ביקורתי. אנחנו לא נכנע ונעשה ככל שיידרש כדי שבית התרבות היהודיערבי היחיד בעיר באר שבע יישאר פתוח וישמיע את קולו במגוון נושאים".

"מולתקאמפגש הוא מרחב משותף בו עולות סוגיות שהחברה היהודית והערבית מעוניינות לדון בהן יחדיו ולאיש אין זכות לצנזרן. אנחנו מזמינים להצביע ברגליים ולהגיע לאירועים הקרובים במולתקאמפגש, כדי שבעיריית באר שבע יבינו שאנחנו כאן כדי להישאר", הדגישו.

מידע על האירועים במולתקאמפגש:

https://www.facebook.com/pg/multaqamifgash/events