"הפתרון:" מורים באזיקים

הממשלה ביקשה מבית הדין לעבודה להוציא צווי מניעה למורים השובתים.

שביתת המורים העל-יסודיים נמשכת, לאחר שהממשלה מתעקשת לעמוד בסירובה להענות לדרישותיהם הצודקות להעלאת שכר, להחזרת התקציבים, שנגזלו ממערכת החינוך, ולהקטנת מיספר התלמידים בכיתה.
אלפי מורים השתתפו בשבוע שחלף בהפגנות ובפעולות מחאה, המגבות את דרישות המאבק, שהציב ארגון המורים העל-יסודיים. בהפגנות הודגש, בין הייתר, כי המורים מתנגדים לשכר רעב ולהפרטתה של מערכת החינוך, שתועיל אך להתעשרותן של 18 המשפחות השולטות בכלכלה הישראלית.
אל המורים הצטרפו גם תלמידי התיכונים, אשר אירגנו פעולות סולידריות ברחבי הארץ. ניסיון של יו"ר מרכז השלטון המקומי לפגוע בשביתת המורים – נתקל בהתנגדות של חלק מראשי הרשויות המקומיות, שהתייצבו לצד המורים השובתים. יו"ר ההסתדרות הודיע, כי ההסתדרות תנקוט צעדי הזדהות, לרבות הכרזה על סכסוך עבודה כללי.
נוכח אחדות המאבק של המורים והסולידריות המתרחבת עם מאבקם, החליטה הממשלה לנקוט בצעד האנטי-דמוקרטי של הוצאת צווי מניעה, במטרה לאלץ חלק מהמורים לשוב וללמד, ובכך לשבור את שביתת המורים. לשם כך פנתה הממשלה אל בית הדין הארצי לעבודה, אשר ביקש מהצדדים להגיש לו את עמדותיהם בכתב עד ליום א' השבוע.
ההתעקשות של הממשלה, לא להענות לדרישות המורים ולא לנהל עמם משא-ומתן רציני – אינה מקרית. שביתת המורים שמה קץ להשלמה של רוב הציבור עם המהלכים הניאו-ליברליים של קיצוצים תכופים בתקציבים החברתיים ושל ההפרטה של השירותים הציבוריים (רווחה, חינוך, בריאות, דיור). שביתת המורים גם שבה ומלמדת, כי כוחם של העובדים טמון בהצגת מטרות מעמדיות-חברתיות ברורות ובאחדות לוחמת. התמיכה של שני-שלישים מהציבור הישראלי במאבק המורים היא תופעה מעודדת נוספת, שכן היא מעידה על כשלון המאמצים של האוצר להשניא את המורים. מבחינת הציבור, הממשלה היא הנושאת באחריות להשבתת הלימודים בתיכונים.