תקדים: עמותות תרבות ערביות יזכו לתקציב תמיכות נוסף מעיריית חיפה

ועדת התמיכות של עיריית חיפה החליטה בישיבתה אמש (שני) להוסיף קטגוריה עצמאית לתמיכה בתרבות הערבית. בשלב הראשון יגובשו התבחינים לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות ערבית, ולאחר מכן הם יועברו לוועדה המקצועית, שתבחן אותם ותגיש את המלצתה לוועדה. החלטה זו מהווה תקדים, שכן עד היום התמיכות לעמותות ערביות לתרבות ואמנות נכללו בתמיכות לתרבות הכללית. על כך מסר הבוקר המקומון "כלבו – חיפה והקריות".

מתוך הצגה של תיאטרון ח'שבה החיפאי (צילום: תיאטרון ח'שבה)

את היוזמה לתבחינים נפרדים לתרבות ערבית קידמו חברי מועצת העיר, רג'א זעאתרה (חד"ש) ועו"ד שרית גולן שטיינברג הסבורים שעל התרבות הערבית לזכות בתמיכות כקטגוריה בפני עצמה, כפי שקיימים תבחינים נפרדים לתמיכות בתרבות התורנית. כעת, עם ההמלצה לגבש קריטריונים להענקת תמיכה לתרבות הערבית, יתמודדו עמותות תרבות ערביות על התמיכה בינן ובין עצמן ולא כחלק מהתרבות הכללית.

זעאתרה מסר למקומון: "בשנים האחרונות חלה נסיגה גדולה בתמיכה העירונית בפעילות התרבות הערבית בעיר, בשל היעדר תקציב לתיאטרון ערבי והיעדר תקציב נפרד לתרבות הערבית בסעיף התרבות הכללי. משכך, נוצר מצב שבו עמותות ערביות מתחרות בעמותות גדולות וותיקות שיש להן תקציבים גדולים מהממשלה, הקצאת נכסים ועוד. לעומת זאת, העירייה מקצה תקציבים נדיבים לתרבות התורנית, הן במסגרת תקציב התרבות והן במסגרת תקציב התמיכות. לכן הצעתי שיהיה סעיף עם תקציב נפרד לתמיכות במוסדות התרבות הערבית, כשם שיש תקציבים נפרדים לתרבות התורנית".

"אני שמח שההחלטה עברה בוועדה ומודה לכל מי שתמך בה. זה עדיין לא אומר שיש שוויון אבל זה צעד קדימה. אני מקווה שנצליח גם להשיב את תקציב התיאטרון ולמנות מנהל מקצועי למחלקה לתרבות ערבית, תפקיד שאינו קיים היום", הדגיש.