שכירים צעירים בשוק העבודה: עניים יותר ולא נהנים מהצמיחה הכלכלית

"השכר ההתחלתי של צעירים וצעירות הנכנסים לשוק העבודה יורד בהתמדה" – ציינה ד"ר מירי אנדבלד, מנהלת אגף המחקר הכלכלי של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת מחקר חדש של המוסד. מתנועת השכר, או ההכנסה מעבודה ניתן ללמוד על הניידות (המוביליות) בשוק העבודה. לדבריה "אין אחדות דעים בתיאוריות העוסקות בתחום בנוגע לנחיצותה של הניידות בשוק העבודה, אולם הרוב רואה בה תופעה חיובית המסייעת לפרטים בחברה לשנות את מיקומם במבנה המעמדי ולהפחית את העוני ואת איהשוויון בחברה".

2018-12-02_201733

המחאה החברתית. היטיבה עם שכר העובדים (צילום: אקטיבסטילס)

המחקר בדק את רמת הניידות בשכר של השכירים הצעירים (בגיל 25 עד 35) בישראל ואת השתנותה מאז 1990, מועד תחילת הגלובליזציה הקפיטליסטית, ועד 2015. זאת, על בסיס נתוני השכר של רשויות המס.

רמת הניידות בשכר נבדקה לפי מגוון מדדים, ולמרות זאת הממצאים שנתקבלו אחידים ועקביים: רמת הניידות בהכנסות של הצעירים של השכירים בישראל ירדה בשני העשורים וחצי שנבדקו.

לדברי החוקרת, רמת הניידות של השכירים הצעירים ירדה על אף שהתוצר של המשק עלה בחדות באותה תקופה. צעיר שנכנס לשוק העבודה ב-1991 השתכר כ-57% מהשכר הממוצע; כעבור שני עשורים, צעיר השתכר רק 45% מהשכר הממוצע עם כניסתו לשוק. עוד הדגישה, כי גם בארה"ב נתקבלו ממצאים דומים.

יצוין שממחקר של ארגון העבודה הבינלאומי שראה אור באחרונה (29.11), אשר בדק את כלל השכר העובדים בעולם (לא רק של הצעירים), עולה כי רמת השכר בעולם כולו ירדה מאז המשבר הקפיטליסטי העולמי שפרץ ב-2008.

מידת הניידות כלפי מעלה בשכר של כלל הצעירים ירדה. הירידה בניידות השכר של נשים חדה אף יותר. צעיר שנכנס לשוק העבודה ב-1991 השתכר בממוצע 4,300 שקל וכעבור 20 שנה כ-15,500 שקל (ברוטו). צעירה שנכנסה לעבודה באותה שנה השתכרה בממוצע שכר התחלתי של כ-2,800 שקל, ובחלוף 20 שנה – כ-10,100 שקל.

בתחתית סולם הניידות נמצאים העובדות הערביות והעובדים הערבים, הנקלטים בשוק בשכר נמוך במיוחד, ורמת השכר הנמוכה מלווה אותם במשך עשרות שנים ועד לפרישתם לגמלאות. בענפי המסחר וההסעדה אף נמצא כי השכר ההתחלתי כלל "לא זז" כמעט כ-20 שנה (בין 1991 ל-2010), ועומד על כ-4,000 שקל.

המחקר בדק גם את ההתפלגות בשכר של הצעירים בעלי השכלה אקדמית בשוק העבודה. ב-2000 השתכר צעיר בעל השכלה אקדמית בראשית דרכו המקצועית 23% יותר מצעיר שלא למד באוניברסיטה או במכללה. ב-2010 פער זה הצטמק ל-7%. בשנים האחרונות אף ניכרת מגמה חדשה: צעירים וצעירות בעלי השכלה אקדמית נכנסים לשוק העבודה ברמת שכר מינימום.

יחד עם זאת, קיימת נקודת אור. מהמחקר עולה כי מאז המחאה החברתית בקיץ 2011 חל שיפור ברמת המוביליות בשכר. זאת הודות לעלייה ברמת ההתארגנות של העובדים.

אפרים דוידי

הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב