עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית: המרצים באוניברסיטאות ינקטו צעדים ארגוניים

עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית מתכוננים חברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות לנקוט צעדים ארגוניים. זאת בעקבות גרירת הרגליים של משרד האוצר במסגרת המו"מ לחידוש ההסכם הקיבוצי. על כך מסרה יו"ר המועצה המתאמת של הסגל האקדמי באוניברסיטאות, פרופ' ענת זעירא (האוניברסיטה העברית) באיגרת ששיגרה למרצים. המועצה מייצגת את סגלי ההוראה באוניברסיטאות תל-אביב, חיפה, בן גוריון, העברית, בר אילן, הטכניון ובמכון ויצמן.

פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב (צילום: אונ' תל-אביב)

 

במכתבה התייחסה זעירא להסכם הקיבוצי האחרון שתוקפו פג בסוף 2019: "מאז שכרנו לא רק לא עלה, אלא נשחק, והשחיקה בוטה יותר נוכח האינפלציה הגוברת וחוסר הוודאות הכלכלית בתקופה זו". בחודשים האחרונים נערכה בין הצדדים פגישת מו"מ אחת בלבד, ובמסגרתה "למדנו שהממונה על השכר במשרד האוצר כלל אינו מוכן לדון בתוספת לשכר", הוסיפה זעירא.

ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), הוועד לתכנון ותקצוב ההשכלה הגבוה (ות"ת) ומשרד האוצר מרבים להשמיע דרישות החושפות את כוונותיהם להרע את תנאי העבודה המעוגנים בהסכמים הקיבוציים הארציים והמקומיים. הממונה על השכר מתעלם בבוטות מעמדת המועצה, ומתכוון לכפות על ראשי המוסדות להשכלה גבוהה "מודל העסקה דיפרנציאלי" בעל משמעות אחת בלבד – שימוש בחוזים אישיים.

"בעוד שאנחנו זוכים לגרירת רגליים במשא ומתן, מבשר הממונה על עמדותיו בתקשורת, וקורא לרפורמות שמטרתן להחליש את העבודה המאורגנת ולפגוע בעצמאות האקדמיה", מסרה זעירא והוסיפה: "בראיון שפורסם לאחרונה הציג הממונה את משנתו, וקבע כי 'רמה גבוהה של אקדמיה מצריכה מעבר לשכר דיפרנציאלי לפי קריטריונים של היצע וביקוש'".

במועצתה סבורים כי "אין זה תפקידו, סמכותו או בתחום כישוריו של הממונה לקבוע מהי 'יעילותה' של העבודה האקדמית. בנוסף, מעולם לא ניתנה לו סמכות להחליט מהם תחומי הדעת אותם רצוי לקדם, מי חברי הסגל שראוי לקלוט או באיזה אופן מובטחת רמה אקדמית גבוהה".

לדברי זעירא: "תכליתה של אקדמיה היא קידום מחקר והפצת ידע. הנהגת חוזים אישיים תעמיק עוד יותר את היחסים התחרותיים ואת הפערים בין חברי הסגל, ותפגע בפעילות האקדמית. במקום הרעת תנאי השכר והעבודה של מרבית חברי הסגל, ובמקום פגיעה בכוח הארגוני והקיבוצי המאחד אותנו, אנו דורשים לעדכן את השכר ויפה שעה אחת קודם".

"אנו מודעים לכך שגרירת הרגליים של האוצר מאפיינת את יחסי העבודה הקיבוציים במדינת ישראל בעת זו. לצערנו, ראשי האוניברסיטאות תומכים במדיניות האוצר במקום לחתור לחתימת הסכם חדש. אין לנו כל כוונה להסכים להתנהלות זו, וככל שלא נראה בה שינוי ברור ומיידי – לא תיוותר לנו כל ברירה אלא לנקוט צעדים שיביאו את ור"ה, הות"ת והממונה על השכר לקיים עימנו משא ומתן אמיתי", הדגישה.

נמרוד עובד

עוד בנושא: https://zoha.org.il/115826