סקר במקומות עבודה: 83% מהערבים ו-72% מהיהודים מעידים על יחסים טובים

סקר חדש מגלה מגמות חיוביות בעיקרן ביחסים בין עובדים יהודים וערבים במקומות עבודה משותפים. הסקר נערך על ידי ארגון 'יוזמות אברהם' ומכון 'אפקאר', חמישה חודשים לתוך המלחמה ברצועת עזה. מהסקר עולה כי 83% מכלל העובדים הערבים ו-72% מבין היהודים דיווחו שמצב היחסים בין ערבים ויהודים במקום עבודתם טוב או טוב מאוד. 1% בלבד בקרב הערבים ו-2% בלבד בקרב היהודים העידו על "היחסים רעים", והשאר דיווחו על "יחסים סבירים".

הסקר כלל 660 נשאלים יהודים ו-607 נשאלים ערבים, כולם עובדים בחברות וארגונים מעורבים מענפי המסחר והתעשייה, הבריאות, התחבורה, ההייטק והמגזר הציבורי. הסקר לא כלל את עובדי חינוך והוראה. מרבית הנשאלים העידו כי לא חוו מתח בין יהודים לערבים (36%) במקום העבודה, או כי חוו מתח כזה במידה מועטה (27%). רק כ-15% מהעובדים היהודים או הערבים העידו כי חוו מתח בין הקבוצות במידה רבה או רבה מאוד. כמו כן, 46% מהנשאלים הערבים העידו כי הם מרגישים בנוח לדבר בערבית במקום העבודה, לעומת 6% שלא מרגישים בנוח. 48% מהנשאלים היהודים ציינו כי לא הפסיקו התקשרות מסחרית עם ערבים בעקבות המלחמה, בעוד 10% ציינו כי הפסיקו לחלוטין. אחד מכל שבעה מהנשאלים הערבים העידו שנתקלו במקרי אפליה במקום העבודה, לעומת 8% מהנשאלים היהודים. 55% מהנשאלים היהודים העידו שלא נתקלו באפליה כזו, וכך גם 39% מהערבים.

רוב הנשאלים (56% מהיהודים ו-76% מהערבים) אמרו שדעותיהם על הקבוצה השנייה לא השתנו בעקבות ה-7 באוקטובר. 34% מהעובדים היהודים העידו כי דעותיהם כלפי העובדים הערבים השתנו לרעה, ו-10% בלבד מקרב העובדים הערבים העידו כי השתנה לרעה יחסם לעמיתיהם היהודים. 9% מהעובדים הערבים אף אמרו שדעותיהם כלפי חבריהם היהודים השתנו לטובה.

עוד עולה מהסקר כי שהעובדים נמנעים מלדבר על טבח ה-7 באוקטובר ועל המלחמה בעזה. מחצית מהערבים וכ-39% מהיהודים דיווחו שלדעתם אין צורך לדבר על המצב במקום העבודה. 60% מהעובדים הערבים ו-48% מהעובדים היהודים אכן לא נכנסו לשיח כזה. אלה שכן שוחחו בנושא, מעידים שהשיח היה חיובי (44% מהערבים ו-40% מהיהודים) או ניטרלי (42% מהערבים ו-39% מהיהודים). רק 13% מהערבים ו-17% מהיהודים טענו שהשיח היה שלילי.

בעקבות תוצאות הסקר, המנכ"לים שותפים של יוזמות אברהם: ד"ר ת'אבת אבו ראס ואמנון בארי-סוליציאנו, מסרו "מעודד לגלות שמקומות עבודה משותפים רבים מהווים אי של יציבות, המקיים מרקם יחסים תקין בין יהודים וערבים. זאת בניגוד בולט לאווירה הקשה ולמתח הנלווה ליחסים בין יהודים וערבים כמעט בכל זירה. הסקר מראה שהשקעה מטעם מקום העבודה בקשר בין ערבים ויהודים מגבירה את התחושות החיוביות. אנו קוראים למקומות העבודה להשקיע בטיפוח הקשר".