נמשכת השביתה בפסגות; משפטנים בשירות הציבורי הפגינו מול הכנסת

השביתה של עובדי בית ההשקעות פסגות שהחלה אתמול (ראשון), נמשכה היום. במסגרת השביתה הארוכה ביותר בחברה שבבעלות החברה הרבלאומית הבריטית אייפקס, אין מענה במוקד השירות, אין קבלת קהל, פעילות מערך התפעול מושבתת, לא מתקיימות פגישות שיווק ולא מתבצעות שיחות שימור .

800 עובדי חברת ההשקעות הגדולה בישראל, החברים בכוח לעובדים, מוחים על פערים במו"מ עם הנהלת החברה לכינון הסכם קיבוצי ראשון בחברה, הנמשך כבר כשנתיים. עיקר טענות העובדים מופנות לפערים בתוספות השכר לעובדים לאחר שבשנים האחרונות, לא הייתה כל תוספת שכר בחברה ששוויה מוארך בכ-3.5 מיליארד שקל. מאידך, חלה שחיקה הדרגתית במודל התגמול.

"העובדים מבינים כי מי שיושב מולם במשא ומתן לא יכול לקדם את התהליך, מאחר שמאחורי הקלעים נמצאת קרן אייפקס, שנותנת הנחיות למשא ומתן נוקשה ומתיש כדי לדחות את החתימה", נמסר מוועד העובדים". "הנהלת אייפקס תידרש להסתכל לעובדים בעיניים. אנו קוראים להנהלת החברה להתעשת ולהתקדם במשא ומתן. לבית השקעות אין זכות קיום ללא עובדיו. הגיעה העת שבעלי השליטה בחברה ובאי כוחם יכירו בכך", נמסר עוד.

2018-06-25_194627

משרדי פסגות הריקים, הבוקר, במסגרת השביתה בת 48 שעות (צילום: כוח לעובדים)

כמו כן, הבוקר הפגינו עשרות משפטנים בשירות הציבורי מול משכן הכנסת בירושלים. הרקע למחאה נעוץ בצעדים החדצדדיים שבהם ממשיכה לנקוט המדינה, תוך פגיעה במעמדם ובתנאי עבודתם של המשפטנים המועסקים בשירות המדינה.

בין היתר, המשפטנים מוחים על פגיעה הולכת ונמשכת בעבודה המאורגנת באמצעות צורות העסקה שנועדו לעקוף את ההסכמים הקיבוציים. כמו כן, העובדים מלינים על הצעדים החדצדדיים הפוגעים באופק הקידום שלהם. נדבך מרכזי בנושא מהווה השינוי המוצע באופן איוש משרות היועמ"ש במשרדי הממשלה, שימנע מהמשפטנים להגיע לפסגת העשייה המקצועית ויבלום את הקידום לאורך כל הסולם המקצועי.

בנוסף, המשפטנים מבקשים להתריע על הכרסום המתמשך במעמדם ועל הפגיעה בהגנות שנועדו להבטיח את יכולתם לשמש כשומרי הסף של המערכת. מחר, זמן קצר לאחר כינוס המחאה, צפוי להתקיים דיון בוועדת החוקה של הכנסת שיוקדש להצעות החקיקה הנוגעות לשינוי דרכי מינוים של יועצים משפטיים למשרדי הממשלה כאמור. נזכיר כי המשפטנים רואים בהצעות אלו דרך נוספת להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה, ומצטרפים להתנגדות הנחרצת שהביע בחוות דעתו היועץ המשפטי לממשלה שאף יתייצב לדיון בוועדת חוקה ויציג את עמדתו.

עו"ד יצחק גורדון, יו"ר איגוד המשפטנים בהסתדרות, מסר כי "הצעדים הדרמטיים שבהם נוקטת המדינה, באופן חד צדדי, וללא היוועצות כמתחייב עם נציגות העובדים, פוגעים באופן שיטתי בציבור שלם של אנשי מקצוע, הפועלים מתוך תחושת שליחות ועושים לילות כימים למען השירות הציבורי ולטובת הכלל. התנהלות מסוג זה, לרבות ההתעלמות מהאופי המיוחד של עבודת המשפטנים, טומנת בחובה השלכות קשות על שלטון החוק. אנו לא נעמוד מנגד בשעה ששוחקים את עתיד הייעוץ המשפטי בשירות המדינה ולא נוותר על הסדרה ראויה של תנאי העסקת המשפטנים בהסכם קיבוצי עם מלוא ההגנות הנדרשות למשפטנים כשומרי סף".