מרקסיזם במאה ה-21: סדרה רעיונית של סניף מק"י תל-אביב

סניף ת"א של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) יזם קורס פתוח לקהל הרחב שיציג את הסוגיות, ההוגים והזרמים המרכזיים בחשיבה המרקסיסטית במאה ה-21. הקורס יכלול שתי הרצאות פתוחות שיספקו סקירה רחבה ותמונת מצב של ההגות המרקסיסטית במאה ה-21 ושני מפגשים של קריאה משותפת ודיון מעמיק בטקסטים נבחרים.

בחלק א', הנקרא "בין מעמד למגדר: תיאוריות של דיכוי ושחרור", יתקיימו הרצאה (יום ד', 17.7) ומפגש קריאה ודיון (ד', 24.7). המפגשים יעסקו בשאלות מי הם המדוכאים בעלי הפוטנציאל להיות הסובייקטים המהפכניים בקפיטליזם של המאה ה-21, וכיצד אפשר להבין את דיכויים ומאבקם לשחרור. המפגשים יתייחסו לתיאוריות עכשוויות של מעמד והקשר בינו לבין מגדר וגזע, כמו גם למערכות הדיכוי השונות: פטריארכיה, אימפריאליזם וניאוקולוניאליזם.

בחלק ב', הנקרא "סוציאליזם בעידן המשבר הסביבתי: תיאוריות של משבר ואלטרנטיבות", יתקיימו הרצאה (ד', 31.7) ומפגש קריאה ודיון (ד', 7.8). שני המפגשים יעסקו בהבנת הפנים השונות של המשבר הנוכחי בקפיטליזם ובפתרונות למשברים שמציע הסוציאליזם בן זמננו. הדיונים יתייחסו למשבר האקולוגי, לעלייתו המחודשת של הפשיזם, לסתירות הפנימיות בתהליכי הגלובליזציה והניאוליברליזציה, ולמופעי המשבר הכלכלי בעידן של אוטומטיזציה וחוסר ביטחון כלכלי. במפגשים יוצגו ניסיונות של הוגים מרקסיסטיים עכשוויים להציב אלטרנטיבות סוציאליסטיות להתמודדות עם המשברים הסביבתיים.

הקורס בפייסבוק:

https://www.facebook.com/events/380287705958839/