מרצים הקימו קו חם לדיווח על פגיעה בחופש האקדמי באוניברסיטאות ובמכללות

חברי "בשער", קהילה אקדמית למען החברה בישראל, הקימו השבוע "קו חם" לשמירה על חופש אקדמי, שמירת האוטונומיה של המוסדות להשכלה גבוהה למאבק באפליה ובניצול באקדמיה. מהארגון נמסר "מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נתונה ללחצים מבחוץ ומבפנים המאיימים לפגוע בעצמאותה ובעוצמתה ולכן נדרשת "עמידה בשער" למול לחצים אלה. כדי לעמוד בשער הקמנו קו-חם – מנגנון ייעודי, עצמאי ובלתי תלוי, שאינו כפוף או קשור לשום גוף ממשלתי, אקדמי או אחר ולא נתמך על ידו".

עוד נמסר כי "המנגנון עומד לרשות כל חברי הקהילה האקדמית על כל גווניה ומרכיביה, לרבות חברי סגלי האקדמי והמינהלי, וסטודנטים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל – אוניברסיטאות ומכללות כאחד".

המיזם פועל מול גופים רלבנטיים על מנת לטפל בפגיעות ולמנוע אותן. הטיפול הניתן הוא ברמה המערכתית ולא ברמה האישית, ומכוון לתיקון הפגיעה העקרונית בחופש האקדמי, באוטונומיה המוסדית ובערכי האקדמיה. בארגון חברים כ-1700 חברי סגל אקדמי, לרבות כלות וחתני פרס נובל ופרס ישראל, נשיאים ורקטורים של המוסדות להשכלה גבוהה בהווה ולשעבר. ארגון "בשער" מפעיל את המיזם באמצעות ועדת היגוי.

 

לפרטים נוספים על המיזם ודרכי התקשרות:

https://www.bashaar.org.il/hot-line/