לאחר ההפגנה למען עובדות הניקיון באונ' ת"א: גם העובדות המנהליות דורשות הסכם קיבוצי

עובדות מנהליות באוניברסיטת תל אביב קיימו אתמול (שישי) אסיפה מקוונת באמצעות הזום בכותרת "עכשיו הזמן להתאחד". מהאסיפה עולה כי התקנים בקמפוס שברמת אביב הולכים ומצטמצמים, "רק בשנה האחרונה הלכו לאיבוד 200 תקנים". לדבריהן עקב הגידול המהיר של עובדים שאינם מועסקים באמצעות ההסכם הקיבוצי ועד העובדים באוניברסיטה מייצג רק כשליש מעובדות האוניברסיטה.

הרוב הגדול של העובדות שאינן בתקן מועסקות בחוזים אישיים זמניים לשנה ואף פחות מזה, אף שרבות מועסקות באוניברסיטה שנים ארוכות. כמו כן, שכרן נמוך  "באופן שאינו הולם את כישורינו והשכלתנו, והוא אף מוסיף ונשחק עם העלייה התלולה ביוקר המחיה".

יעד ההתארגנות הוא הסכם קיבוצי חדש, הכולל את כלל העובדות המנהליות באוניברסיטה, ושיבטיח תנאי העסקה הוגנים, שכר ההולם את כישוריהן, ההשכלה והוותק וכן את הזכות לייצוג הולם בוועד העובדים. דרישה נוספת: מיזוג שני הוועדים הקיימים באוניברסיטה (ועד הסגל המנהלי וועד עובדות ללא תקן) כדי לקיים משא ומתן משותף מול הנהלת האוניברסיטה.

יצוין שמאות סטודנטים ומרצים הפגינו לאחרונה באוניברסיטת תל-אביב בסולידריות עם עובדות הניקיון המועסקות באמצעות חברת קבלן הפוגעת באופן תדיר ונפשע בזכויותיהן הבסיסיות. זאת, חרף מחאות והפגנות שמקיימים הסטודנטים במוסדות אלה מדי שנה, ובהשתתפות תאי הסטודנטים של חד"ש.

יותר ממאה סטודנטים ומרצים השתתפו בהפגנה שנערכה ב-9 בינואר למען שיפור תנאי העסקתן של עובדות הניקיון באוניברסיטת תל אביב, אותה ארגנו כמה מן הכוחות המתקדמים באוניברסיטה ובראשם חד״ש סטודנטים. ההפגנה יצאה מרחבת הדשא המרכזית באוניברסיטה והסתיימה מול בניין ההנהלה. המפגינים קראו להעלות את שכר העובדות בהתאם להסכם הקיבוצי האחרון בתחום השמירה והניקיון, ותבעו לשמור על זכויותיהן של העובדות הוותיקות. כמו כן קראו להעביר את כל העובדות להעסקה תחת חברת הבת שהקימה האוניברסיטה, המעסיקה כיום באופן ישיר חלק מעובדות הניקיון.

בהפגנה השתתפה ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש-תע"ל). היא פנתה לעובדות הניקיון ולנוכחים בעברית ובערבית, והדגישה כי העובדות "סובלות מעול הכיבוש בנוסף להעסקה הקבלנית".

עוד בנושא: https://zoha.org.il/118245