כנס לציון יום העובד הסוציאלי נערך בכנסת: שכר נמוך, עומס רב ואלימות

כנס לציון יום העובד הסוציאלי נערך היום (רביעי) בכנסת בחסות  ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש) ותחת הכותרת "שינוי ומאבק" בכנסת. הכנס נערכך בשיתוף איגוד העו"סים ובהנחיית הדר גיל-עד ובמהלכו נחשפו ממצאים חדשים על תנאי העסקתם של העובדים הסוציאליים, מעמדם ומצבם המקצועי. בכנס השתתפו ח"כים, עובדות סוציאליות ואנשי מקצוע רבים.

מנתונים שנמסר בכנס עולה כי נרשם שיעור מדאיג ובלתי נתפס של 83% מהעובדות הסוציאליות שדיווחו כי סבלו מאלימות שהופנתה כלפיהן במהלך עבודתן. כמו כן, שכרן של העובדות הסוציאליות נמוך משמעותית ביחס לשכר של עובדים ועובדות בעלי רמת השכלה דומה בשרות המדינה. יצוין שהעובדת הסוציאלית מטפלת במאות תיקים בגלל שאין הגבלה לכמות התיקים שניתנים לטיפול. כ-1,500 תקנים לא מאוישים במערכת הציבורית וחסרה תקינה של אלפי עובדות נוספות.

רק 13% מהעו"סיות מרגישות מוערכות ע"י החברה הישראלית ורק 18% מרגישות מוערכות ע"י הממשלה וקובעי המדיניות ו-44% דיווחו ששוקלות לעזוב את המקצוע בתוך 5 שנים, שליש בלבד ימליצו לאחרות להיכנס למקצוע.

בין המלצות לשינוי במדיניות רווחה שעלו בדיון: חקיקת חוק שירותי הרווחה שיקבע כי קיימת זכות לרווחה ויגדיר את השירותים והסיוע שהמדינה מחויבת להעניק לציבור, את היקפם, ואת הזכאים לקבלם. 

בנוסף, במהלך הכנס תיארו עובדות סוציאליות בקולן את הקשיים איתם הן מתמודדות, האתגרים ומול איזה משוכות הן נאלצות להתמודד באופן יום יומי. ח"כ תומא סלימאן נדגישה "הכנס הוא חלק ממה שקורה במדינה היום. מצב העובדים הסוציאליים הוא תוצר של מדיניות הפרטה של שנים. מדיניות שמביאה להתנערות מהרווחה, שגורמת לפגיעה במקצוע שלכם והגדלה של הפערים בחברה. את המציאות הדורסנית הזאת מוכרחות לשנות". "אני רואה בעובדות הסוציאליות סוכנות שינוי, למרות שלאורך שנים מנסים להרחיק את הביטוי הזה ממכן, אתן סוכנות שינוי. חשוב להמשיך בביקורת נגד מקבלי ההחלטות על הפגיעה המתמשכת בכן, ברווחה ובאזרחים. זה כבוד עבורי להיות חלק מהמאבק שאתן מובילות ואמשיך לעמוד לצדכן", הוסיפה.

לדברי ו״ר איגוד העובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני: "מדינת ישראל בוחרת פעם אחר פעם, ממשלה ועוד ממשלה, להעלים עין, להפנות את המבט מהבעיות החברתיות בישראל. מהאלימות, מהפערים החברתיים והכלכליים, מהעדר מספק של מענים למי שנותר במהלך מרוץ החיים בצידי הדרך. עו״ס שמטפלת במאות אנשים לא באמת יכולה לתת את המענה הנדרש. לכן זו הזדמנות טובה לומר בכנסת ישראל: אנחנו נאבק על התקינה גם אם המאבק הזה יהיה ארוך וקשה."