יש התקדמות אך לא מספקת: נמשך המאבק בתאונות בענף הבניין

לאחר המחאות הציבוריות הרבות וההכרזה על שביתה כללית, נפוצה הדעה שבעיית תאונות העבודה בענף הבנייה מצאה את פתרונה. אך לא כך הדבר. מתחילת השנה נהרגו שישה עובדים באתרי בנייה ברחבי הארץ. נכון שהוקמה יחידה משטרתית ייעודית העוסקת (סוף כל סוף!) בחקירת האחראים לתאונות עבודה וננקטים פה ושם צעדים, אבל הכל נעשה באיטיות מורטת עצבים.

2019-02-11_203452

אין לשכוח שבשנים 2015-2018 נהרגו 162 עובדים באתרי הבנייה ברחבי הארץ. לסך ההרוגים יש להוסיף שלושה עובדי אורח שנהרגו אשתקד כתוצאה מקריסת מנוף ונפילת חפצים מגובה. לקרבנות אלה נוספו אלפי פצועים, שחלקם לא ישובו למקום עבודה בגלל מוגבלויותיהם הקשות.

90% מההרוגים בשנת 2018 היו ערביםפלסטינים אזרחי ישראל או פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, ו-69% מהתאונות הקטלניות בענף הבנייה הן כתוצאה מנפילה מגובה או נפילת חפץ מגובה.

במאבק נגד תאונות בניין אימצה ההסתדרות את מרבית דרישות חד"ש בנושא, שגובשו לאחר שנים של מאבק ומחקר מקצועי. הדרישות העיקריות הן: אימוץ תקן הפיגומים האירופי כמחייב בישראל, תוך קביעת לו"ז ברור להטמעה, ואכיפת החובה לחגור רתמות בטיחות.

חיוני לוודא שאכן תתקיים אכיפה, והתקנות החדשות שאושרו ינחו הן את העובדים והן את המעסיקים. עוד דרשנו לקיים קמפיין ציבורי ולהקים קו חם לדיווח על הפרות בטיחות.

בתחום הפעלת המנופים קיימת הפקרות מוחלטת, ולכן הכרחי לקבוע גורם אחראי ייעודי ברור להרכבתם ולהתקנתם של המנופים ולתחזוקתם. יש להעסיק מנופאים באמצעות חברות ייעודיות לכך בלבד, על מנת לצמצם את התופעה הנפוצה של רישיונות הפעלה מזויפים.

הכנה נאותה של העובדים בבנייה מחייבת לקבוע חובת הכשרות תקופתיות מינימליות לכל עובד בענף וכן חובת הכשרתם בקורסים מתאימים לפני תחילת העבודה באתרי הבנייה. קורסים אלה יש להעביר בשפת האם של העובדים.

בשאלת מכרזי המדינה והמכרזים הציבוריים, חלה התקדמות מסוימת בכיוון מימוש דרישתנו לצרף נספח בטיחות מחייב למכרזי בינוי ותשתיות של המדינה והגופים הציבוריים, תוך הטמעת פרמטר "ציון בטיחות" כקריטריון לטובת זכייה במכרזי תשתיות ובינוי והעדפת חברות ללא תאונות עבודה.

החודש תיכנס לתוקף תקנה חדשה. לפיה, קבלנים שבאתריהם נתגלו ליקויי בטיחות חמורים שגרמו לסגירת האתרים, או שבאתריהם נהרגו או נפצעו באופן קשה עובדים כתוצאה מאי עמידה בהוראות הבטיחות – יושעו ממאגר הקבלנים הממשלתי במשך שנה. כלומר, במהלך שנה זו יימנה מהם להשתתף במכרזי בנייה ממשלתיים. כך הודיע אגף החשב הכללי במשרד האוצר למאגר הקבלנים הממשלתי.

כדי לשפר את האכיפה, חיוני לקדם הצעת חוק להכנסת נאמני בטיחות לאתרי הבנייה, ולשנות את תקנות רשם הקבלנים במשרד הבינוי כך שיוכל לפסול רישיונות של קבלנים על בסיס ליקויי בטיחות והיסטוריית בעיות בטיחות.

הממשלה טרם אימצה מענה הולם לדרישה להגדיל את מספר המהנדסים והפקחים בבנייה פי שלושה, וכן לדרישה לשפר את תנאי העסקתם ושכרם. חיוני ולחייב את הרשויות המקומיות לעדכן את משרד העבודה והרווחה בדבר מתן רישיונות בנייה ובדבר אתרי בנייה בתחום אחריות. בהיעדר פיקוח, אין הקפדה על תקרת שעות העבודה המותרות על מנת לצמצם מקרים של תאונות המתרחשות עקב עייפות עובדים באתרים.

ד'חיל חאמד

חאמד הוא יו"ר האגף לקידום שוויון וראש סיעת חד"ש בהסתדרות, הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב