ירידה קלה באבטלה: בסוף פברואר נרשמו רבע מיליון מובטלים

שיעור האבטלה הרחב בחודש פברואר האחרון עמד על 5.6%, כ-255 אלף עובדים, כך פרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר על ירידה קלה באבטלה כי בינואר נרשמו 6.3%, כ-284 אלף מובטלים. שיעור האבטלה הרחב מורכב ממחפשי העבודה שנותרו לא מועסקים, עובדים שפוטרו בשנתיים האחרונות ואינם מחפשים עבודה, עובדים שנעדרו זמנית מעבודתם על רקע צמצום פעילות מסיבות כלכליות (בעיקר עובדים בחל"ת) וכן מובטלים שהתייאשו מחיפוש עבודה.

מספר העובדים שנעדרו מעבודתם על רקע צמצום פעילות מסיבות כלכליות, כלומר בעיקר עובדים בחל"ת, לצד עובדים עצמאים שפעילותם הצטמצמה, עמד בפברואר על כ-54 אלף, לעומת כ-63 אלף בינואר. כמו כן, מספר העובדים שפוטרו בשנתיים האחרונות ואינם מחפשים כיום עבודה, עמד בפברואר על 46 אלף, לעומת 53 אלף בינואר. מספר המתייאשים מחיפוש עבודה, כלומר מי שהעידו שהיו מעוניינים לעבוד וחיפשו עבודה ב-12 החודשים האחרונים, אך לא בארבעת השבועות שקדמו לסקר, עמד בפברואר על 15 אלף איש לעומת 20 אלף איש בפברואר. יצוין שנתונים אלה אינם כוללים יותר מ-100 אלף עובדים פלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה שתחת כיבוש שהועסקו בישראל עד ה-7 באוקטובר 2023 ושאינם רשאים להיכנס אליה.