האבטלה ברצועת עזה עברה את ה-41%; גידול בקרב הנשים: כמעט 68%

האבטלה ברצועת עזה עלתה בעוד כחצי אחוז ברבעון הראשון של 2017 ועמדה על 41.1 אחוז, זאת בהשוואה ל-40.6 אחוז ברבעון הרביעי של 2016. מתחילת 2014 האבטלה ברצועה גבוהה מ-40 אחוז.

2017-07-09_210125

מגמה מדאיגה שעולה מנתוני הרבעון הראשון היא עלייה חדה באבטלת נשים. שיעור האבטלה של נשים עמד על 67.7 אחוז, עלייה של 3% מהרבעון הקודם. כבר בנתוני 2016 נצפתה עצירה במגמה בת עשור של עלייה בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה, וכעת נראה שמגמה זו מתחילה להתהפך, ועל אף שיותר נשים מחפשות עבודה, פחות מהן מצליחות למצוא. גם שיעור האבטלה בקרב צעירים עלה בכאחוז: 56.9 אחוז לעומת 56 אחוז ברבעון האחרון של 2016. שיעור האבטלה של גברים, לעומת זאת, ירד מעט, ל-32.7 אחוז לעומת 33.2 אחוז ברבעון הקודם.

לשם השוואה, בשנת 2012 שיעור האבטלה עמד על 31 אחוז, כך שניכרת מגמה של החמרה במצב, ללא שיפור של ממש בכלכלה. הירידה בשיעור התעסוקה של נשים ושל צעירים מדאיגה מכיוון שהיא מצביעה על כלכלה שאינה מצליחה להפוך די מגוונת וכוללנית, ולהציע הזדמנויות. מארגון גישה, שמסר את הנתונים, נמסר "כל הגורמים מבינים שהכלכלה הפלסטינית, ושל עזה בפרט, זקוקה להרבה יותר חופש תנועה לאנשים ונגישות גבוהה יותר לשווקים. אין הצדקה לדחייה ביישום השינויים הנחוצים".