בג״ץ ידון מחר בעתירת הוריו של איאד אל-חלאק נגד זיכוי השוטר שהרג את בנם

בג״ץ ידון מחר (חמישי) בעתירה שהגישו הוריו של איאד-אל חלאק, שנורה למוות בידי שוטר בעיר העתיקה בירושלים המזרחית במאי 2020. את העתירה הגישו הוריו של אל-חלאק יחד עם מרכז עדאלה ומרכז מיזאן נגד החלטת מח״ש והמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה שלא להגיש ערעור על זיכויו של השוטר.

בעתירה שהוגשה באמצעות מרכז עדאלה, נטען כי החלטת מח״ש והפרקליטות היא בלתי סבירה באופן קיצוני לנוכח הקביעות המשפטיות בהכרעת הדין שמכשירות חסינות גורפת לשוטרים על מעשי הוצאה להורג של פלסטינים. לטענת העותרים, "הקביעות המשפטיות שבהחלטת הזיכוי מעגנות נורמות מקלות כלפי שוטרים ואף יביאו לביטול מוחלט של כל אפשרות שישאו באחריות פלילית על הרג פלסטינים בעתיד. הכרעת הדין, כפי שמפרטת העתירה, מרחיבה באופן דרסטי ובלתי סביר את סייג ההגנה העצמית בדין הפלילי. בכך, בית המשפט מכשיר באופן ספציפי מעשי הרג בידי שוטרים, וזאת בהסתמך על 'תחושות הסכנה' הסובייקטיביות שלהם".

עוד נמסר מעדאלה: "הישענות בית המשפט על כך שהאירוע בו הרג השוטר את איאד אל-חלאק ז"ל התרחש בעיר העתיקה בירושלים, 'סמוך לאחר חודש רמדאן וחג השבועות', כדברי בית המשפט, 'בזמן ובמקום המועד לפורענות', מעידים על הענקת לגיטימציה בפועל גם להטיות הגזענית מן הסוג שהובילו לזיהוי המנוח כמרצח שמהווה סכנה".