אקדמיה לשוויון מקדמת סולידריות בינלאומית עם האקדמאים הפלסטינים

חמש אגודות אקדמיות מובילות בארה"ב פרסמו פנייה לרשויות הישראליות תחת הכותרת: "הסירו את המגבלות על אקדמאים מרחבי עולם העובדים באוניברסיטאות פלסטיניות!" – כך נמסר מאקדמיה לשוויון, התארגנות המרצים מהשמאל במוסדות להשכלה גבוהה.

חיילים פושטים על קמפוס אוניברסיטת ביר זית, 2014 (צילום: אוניברסיטת ביר זית)

במכתבם, כתבו האגודה האנתרופולוגית האמריקאית, האגודה האמריקאית למדעי המדינה, האגודה ללימודי המזרח התיכון, האגודה הלאומית ללימודי נשים וחברת האדריכלות ההיסטורית כי נהלי האשרות השרירותיים הם הפרה של החוק הבינלאומי. זאת, מפני שככוח כובש מחוייבת ישראל להבטיח את זכותם של פלסטינים ופלסטיניות לחינוך.

האגודות קוראות לישראל לאפשר את ייצור הידע ואת החופש האקדמי באוניברסיטאות הפלסטיניות, להסיר את המגבלות על אקדמאים בינלאומיים ולהבהיר את נהלי הכניסה באופן חוקי ושקוף.

בחודש יולי שלחה אקדמיה לשוויון בשם 550 חברי הארגון מכתב ברוח דומה. "דרשנו מהיועץ המשפטי לממשלה, ממתאם פעולות הממשלה בשטחים, מהפרקליט הצבאי הראשי ומשר הפנים לשים קץ להתנכלות השיטתית לחיים האקדמיים בגדה המערבית ולהשוות את תנאי הכניסה והשהייה של מרצים מחו"ל באוניברסיטאות בגדה ובאוניברסיטאות הישראליות", נכתב בפנייה.

בעקבות פניית אקדמיה לשוויון, פנו גם 350 אקדמאים ואקדמאיות בינלאומיים לרשויות הישראלית בעניין זה. יש לציין בהקשר זה, כי יותר מ-80 סטודנטים, סטודנטיות וחברות וחברי סגל מאוניברסיטת ביר זית מוחזקים במעצר.

הודעה של הנהלת אוניברסיטת ביר זית (באנגלית):

https://www.birzeit.edu/en/news/israel-forcing-international-lecturers-out-west-bank-palestinian-universities

הידיעה התפרסמה בגיליון השבוע של "זו הדרך" (עמ' 7):

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2019/09/G38_2019.pdf