"הפתרון:" מורים באזיקים

הממשלה ביקשה מבית הדין לעבודה להוציא צווי מניעה למורים השובתים.

שביתת המורים העל-יסודיים נמשכת, לאחר שהממשלה מתעקשת לעמוד בסירובה להענות לדרישותיהם הצודקות להעלאת שכר, להחזרת התקציבים, שנגזלו ממערכת החינוך, ולהקטנת מיספר התלמידים בכיתה.
אלפי מורים השתתפו בשבוע שחלף בהפגנות ובפעולות מחאה, המגבות את דרישות המאבק, שהציב ארגון המורים העל-יסודיים. בהפגנות הודגש, בין הייתר, כי המורים מתנגדים לשכר רעב ולהפרטתה של מערכת החינוך, שתועיל אך להתעשרותן של 18 המשפחות השולטות בכלכלה הישראלית.

"הפתרון:" מורים באזיקים

הממשלה ביקשה מבית הדין לעבודה להוציא צווי מניעה למורים השובתים.

שביתת המורים העל-יסודיים נמשכת, לאחר שהממשלה מתעקשת לעמוד בסירובה להענות לדרישותיהם הצודקות להעלאת שכר, להחזרת התקציבים, שנגזלו ממערכת החינוך, ולהקטנת מיספר התלמידים בכיתה.
אלפי מורים השתתפו בשבוע שחלף בהפגנות ובפעולות מחאה, המגבות את דרישות המאבק, שהציב ארגון המורים העל-יסודיים. בהפגנות הודגש, בין הייתר, כי המורים מתנגדים לשכר רעב ולהפרטתה של מערכת החינוך, שתועיל אך להתעשרותן של 18 המשפחות השולטות בכלכלה הישראלית.