ארגונים לזכויות אדם: לקבוע כללים לטיפול במהגרי עבודה שהעסקתם צפויה להסתיים בתחילת 2010

חרף החלטות הממשלה להפסיק העסקת מהגרי עבודה בענפי התעשייה והבניין בשנת 2010, המדינה הוסיפה להתיר את כניסתם של מהגרי עבודה לעבודה בענפים אלה לכל אורך שנת 2009, בלי ליידע אותם שהעסקתם תוגבל לזמן קצר, שאולי לא יאפשר להם אפילו להשיב את דמי התיווך ששילמו. על כך נמסר הארגונים קו לעובד, מוקד הסיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח.

נציגי הארגונים שיגרו השבוע מכתב אל שרי התמ"ת, אלי ישי והפנים, מאיר שטרית; בו הם מציינים כי "חרף החלטות  הממשלה, לא נעשה דבר על-מנת ליידע את מהגרי העבודה שבאו לישראל כדין לעבודה בבניין ובתעשייה על כך שהעסקתם בישראל בענפים אלה תוגבל לזמן קצר. משרדי הממשלה הנוגעים בדבר הוסיפו להתיר את כניסתם של מהגרי עבודה לעבודה בענפים אלה לכל אורך שנת 2007, לרבות בחודשיה האחרונים של
השנה, באופן שכעת לא יאפשר לרבים מהם שבאו לישראל זה מקרוב להשלים על ידי עבודה בענפים אלה ולו תקופת העסקה מינימאלית – כזו שתאפשר להם להשיב, למצער, את דמי התיווך ששילמו על-מנת לבוא לישראל ברישיון עבודה".

לדברי הארגונים גבייתם של דמי תיווך מופקעים ממהגרי עבודה הבאים לישראל התאפשרה, לכתחילה, ועודה מתאפשרת, גם על רקע מחדליה של המדינה. כזכור, עוד בשנת 2005 החליטה הממשלה, בשל תופעת גביית דמי התיווך ממהגרי עבודה והפגיעות הכלכליות הקשות הנגרמות להם כתוצאה מכך, לחתום על הסכמים בילטראליים עם מדינות המוצא של מהגרי העבודה אשר יסדירו את גיוסם לעבודה בישראל, תוך בחינת האפשרות להסתייע בשירות הפיקוח של ארגון ההגירה הבינלאומי לצורך זה, וזאת במטרה "למנוע ניצול לרעה של עובדים זרים וגביית עמלות מופרזות מאותם עובדים" (החלטת הממשלה 4024 מיום 31.7.2005). אך מועד תחילתה של החלטה זו נדחה פעם אחר פעם. כתוצאה, הוסיפו מהגרי העבודה שבאו לישראל לשלם סכומי עתק כדמי תיווך, מבלי שננקטו צעדים כלשהם מצדה של המדינה למניעת תופעה קשה זו.