פורסם מדד הייצוג: ירידה משמעותית בייצוג החברה הערבית בתקשורת המרכזית בעברית

בשנת 2023 נרשמה ירידה משמעותית בייצוג של החברה הערבית בתקשורת המשודרת המרכזית בשפה העברית בישראל, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. בשנה שעברה עמד שיעור הייצוג של החברה הערבית על 2.8% בלבד, זאת על אף ש-18% מאזרחי המדינה הם ערבים. המדד בוחן את כל תוכניות החדשות בערוצי הטלוויזיה כאן 11, קשת 12 ורשת 13 וכן ברשתות הרדיו כאן ב' וגלי צה"ל.

בשנת 2021, עלה שיעור הייצוג ל-3.7%. לפי חוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה, בשנת 2022 ירד שיעור הייצוג ועמד על 3.4% ואילו בשנת 2023 נמשכה מגמת הירידה. על פי האתר העין השביעית, אם בשנת 2022 הופיעו חברי כנסת ערבים בתקשורת המשודרת למעלה מאלף פעמים, הרי שבשנה שעברה נרשמו רק 366 הופעות שלהם.

יצוין שבניתוח של נתוני של 2023 לפי גופי השידור, בולטים הצניחה העצומה בשיעור הייצוג של החברה הערבית בקשת 12, גוף התקשורת הפרטי המוביל, ומנגד – היתרון של השידור הציבורי על פני השידור המסחרי בייצוג הולם.