עוד לפני משבר הקורונה: רוב גדול של הציבור מתנגד להפרטת השירותים החברתיים

רוב גדול של הציבור מתנגד נחרצות להפרטת שירותים חברתיים: 65% מתנגד להפרטת שירותי בריאות, 63% מתנגד להפרטת בתי ספר תיכוניים ומסגרות טיפוליות באנשים עם פיגור שכלי, ו-60% מתנגד להפרטת מוסדות לטיפול בקשישים ופנימיות לנוער בסיכון. כך עולה מסקר מייצג שנערך בשנת 2016 בקרב 1,142 ישראלים. תוצאות הסקר שנערך בידי ד"ר עמוס זהבי מאוניברסיטת תלאביב וד"ר ברוך לוי מאוניברסיטת בן גוריון עומדות להתפרסם בגיליון הקרוב של "ביטחון סוציאלי".

יצוין שמבוגרים נוטים להתנגד להפרטה יותר מצעירים, נשים יותר מגברים, וערבים פי שניים יותר מיהודים. עוד נמצא כי כאשר מתמקדים בשירותים חברתיים, ההתנגדות להפרטה חוצה כמעט את כל המגזרים, למעט יוצא דופן בולט יהודים שהגדירו עצמם "דתיים מאוד" (שרבים מהם חרדים). באוכלוסייה זו נרשם רוב של 65% בעד הפרטת השירותים החברתיים, ונראה שהדבר קשור להעדפת הציבור החרדי לקבל שירות הממומן אמנם מכספי המדינה, אך מסופק על ידי עמותות המזוהות עם הקהילה ולא על ידי מוסדות ממשלתיים.

מחברי המאמר סבורים ש"האיומים שיצרה המגיפה מדגישים את חשיבות מדינת הרווחה בעיני הציבור, שבחלקו הגדול נחלש כלכלית כתוצאה מהמשבר הכלכלי שיצרה המגיפה. מחקרים על עמדות הציבור מהעולם אכן מראים שבעקבות משברים כלכליים תמיכת הציבור במדינת הרווחה נוטה להתחזק. בזמנים שכאלו אזרחי ישראל אולי לא תמיד מביעים אמון במדינה, אבל עדיין מעדיפים אותה על פני גורמים פרטיים, ורוצים שתעמוד לצדם".