סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה: 71% מהציבור תומכים בהקדמת הבחירות

מיעוט בלבד חושבים כיום כי יש לקיים את הבחירות הבאות במועדן המקורי,  בנובמבר 2026, כך עולה מסקר שפרסם הבוקר (שלישי) המכון הישראלי לדמוקרטיה. רוב גדול (71%) סבורים שיש להקדימן כשהם נחלקים בין 38% שלדעתם יש לקיים את הבחירות עם תום המלחמה לבין שליש החושבים שיש להודיע כבר עתה על יציאה לבחירות ולקיימן כקבוע בחוק בעוד כשלושה חודשים.

בכלל המרואיינים היהודים התשובה הנפוצה היא כי יש לקיים את הבחירות עם תום המלחמה. לעומת זאת בקרב כלל המרואיינים הערבים התשובה הנפוצה היא שיש לקיימן בעוד כשלושה חודשים. פילוח מדגם היהודים לפי מחנות פוליטיים חושף פערים נרחבים: 71% מהשמאל רוצים להכריז לאלתר על בחירות ולקיימן תוך שלושה חודשים וכך גם 42% מהמרכז אך רק 11% מהימין.

פילוח לפי הצבעה בבחירות הקודמות לכנסת העלה כי רק בקרב מצביעי שלוש מפלגות התשובה הנפוצה, אבל גם כאן לא רוב, הייתה כי יש לקיים את הבחירות במועדן המקורי, כלומר בנובמבר 2026: יהדות התורה (52%), הציונות הדתית (51%) וש"ס (46%). בקרב מצביעי הליכוד 48% המליצו לקיים את הבחירות עם תום המלחמה ורק 42% מעדיפים שהן תתקיימנה במועדן המקורי. לדברי הסוקרים "ייתכן מאוד שבניגוד למפלגות האופוזיציה מצביעי הליכוד אינם מעוניינים בבחירות כדי להביא להחלפת השלטון אלא כדי לאשרר את שלטון הימין".

בתשובה לשאלה "האם יש סתירה בין שתי מטרות המלחמה, מיטוט החמאס והשבת החטופים. לדעתך, איזו משתיהן צריכה להיות כיום המטרה המרכזית של ישראל?". כמחצית (51%) סבורים כי השבת החטופים צריכה להיות המטרה המרכזית וכשליש (36%) כי המטרה המרכזית צריכה להיות מיטוט החמאס (13% ענו שאינם יודעים). מפילוח המשיבים לפי אופן הבצעתם בבחירות האחרונות עולה: בין 71% ל-87% ממצביעי חד"ש-תע"ל, רע"מ והעבודה סבורים שיש לשחרר את החוטפים כעת, לעומת 19% מתומכי הציונות הדתית.

לדברי הסוקרים "פילוח לפי הצבעה בבחירות האחרונות לכנסת חושף את המחלוקת הציבורית הכבדה בסוגיה זו: רוב גדול מאוד ממצביעי חד"ש-תע"ל ורע"מ, כמו גם מקרב מצביעי העבודה, יש עתיד והמחנה הממלכתי, סבורים כי המטרה המרכזית צריכה להיות השבת החטופים. מנגד, מקרב מצביעי הליכוד וש"ס התשובה הנפוצה יותר היא כי מטרת העל צריכה להיות מיטוט החמאס, ובקרב מצביעי יהדות התורה, ובמיוחד הציונות הדתית, מדובר ברוב גדול הסבורים כי על מיטוט החמאס להיות המטרה העיקרית של המלחמה".

לסקר המלא: https://www.idi.org.il/articles/52733