מאות מרצים דורשים מראשי אונ' בן-גוריון לבטל את ההליך המשמעתי נגד פעילת חד"ש

יותר מ-350 מרצים מכל האוניברסיטאות והמכללות בישראל חתמו על פניה לראשי אוניברסיטת בן-גוריון בדרישה לבטל את ההליך המשמעתי נגד פעילת חד"ש, וטן מאדי. יוזמי הפנייה שיגרו מסר לסגלי ההוראה בכל המוסדות להשכלה הגבוהה בו נאמר "נפלו פגמים קשים בהליך נגד הסטודנטים – בין היתר, דינה הוכרע על ידי דיינת שלא ישבה בדין וצורפה בדיעבד להרכב בית הדין על-ידי האחראית על התביעה, שאין לה סמכות לפי התקנון למנות דיינים".

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אבי רובין, בעצרת למען הסביבה שנערכה בקמפוס בבאר-שבע, 26 באוקטובר 2022 (צילום: אוניברסיטת בן-גוריון)

 

"אנו סבורים שהאוניברסיטה שגתה בכך שנענתה לתלונה של 'אם תרצו' ופעלה נגד הסטודנטית באופן שפגע קשות בזכויותיה, ובאופן שיש לו אפקט מצנן על חופש הביטוי בקמפוס בכלל. חשוב לעמוד על כך שהאקדמיה תמשיך להתקיים כמרחב המאפשר חופש ביטוי וקיום משותף מתוך כבוד הדדי".  בין חתומי הפנייה הראשונים: ד״ר יפתח אלעזר, האוניברסיטה העברית; פרופ׳ דוד אנוך, האוניברסיטה העברית; פרופ׳ ענבל ארנון, האוניברסיטה העברית; פרופ׳ שלומי סגל, האוניברסיטה העברית; פרופ׳ ישי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל-אביב; ד״ר יעל שטרנהל, אוניברסיטת תל-אביב וד״ר אדם שנער, אוניברסיטת רייכמן.

הפנייה, שתשלח בימים הקרובים לנשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ ולרקטור פרופ' חיים היימס, נפתחת במילים "אנו, חברות וחברי סגל במוסדות אקדמיים בישראל, מביעים דאגה עמוקה לנוכח ההליך המשמעתי שאוניברסיטת בן-גוריון בחרה לנהל נגד הסטודנטית וטן מאדי, בעקבות דברים שאמרה בעצרת לציון יום הנכבה שנערכה באוניברסיטה ב-23 במאי. האחרון ההליך פגע בזכויותיה הבסיסיות של הסטודנטית לחופש הביטוי, לשוויון ולכבוד, ולהליך הוגן; בחופש הביטוי באקדמיה; בשוויון ובכבוד של חברי הקהילה האקדמית שאינם יהודים; ובשם הטוב של אוניברסיטת בן-גוריון והאקדמיה הישראלית. אנו קוראים לאוניברסיטת בן-גוריון לפעול בכל דרך אפשרית כדי להביא לביטול מהיר של ההרשעה וההליך נגד הסטודנטית".

יצוין שגם הממונה על בית הדין המשמעתי באוניברסיטת בן-גוריון קבע כי נפלו פגמים "יסודיים ומהותיים" בהליך נגד פעילת חד"ש שהזכירה את המילה "שהידים" בדברים שנשאה בעצרת לציון יום הנכבה בקמפוס. במכתב ששלח להנהלת האוניברסיטה בחודש שעבר ושפורסם ב"הארץ", דרש בתחילה הממונה פרופ' אבי רובין לעצור את העמדתה לדין של מאדי, בשל היותו "רצוף פגמים ואי-צדק". למרות עמדתו, הוחלט להשלים את ההליך.

 

עוד בנושא:

הממונה על בית הדין המשמעתי באונ' בן-גוריון קבע כי יש פגמים יסודיים בהליך נגד פעילת חד"ש