לראשונה התקיימו בחירות לוועד העובדים במפעל כימאגיס ברמת חובב

 

בסוף השבוע האחרון התקיימו לראשונה בחירות לוועד העובדים במפעל כימאגיס ברמת חובב. עד לבחירות פעל במפעל ועד שמונה לתפקידו על ידי ההסתדרות לצורך ארגון העובדים בהסתדרות וניהול המשא ומתן להסכם קיבוצי במפעל שעד כה העסיק את עובדיו באמצעות חוזים אישיים בלבד.

עם החתימה על הסכם קיבוצי, לפני חודשים ספורים, נקבע המועד לקיום הבחירות הראשונות לוועד עובדים במפעל. מהלך הבחירות התקיים בליווי ופיקוח צמוד של ההסתדרות באמצעות מזכיר האיגוד המקצועי המטפל, סולומון כהן ובגיבוי יו"ר מרחב הנגב, מאיר בביוף. בבחירות השתתפו בפועל כ – 160 עובדים מתוך 180 עובדי המפעל בעלי זכות הצבעה. בבחירות התמודדו 11 מועמדים, מתוכם נבחרו 3 חברים לכהונה בוועד העובדים: מאיר לחמי שזכה לרוב גורף של למעלה משמונים אחוז מהבוחרים, עופר חביב עם קרוב לשישים אחוזי תמיכה וסיגלית פררס עם כחמישים וחמישה אחוזים.

מתוך שלושת החברים הנבחרים שניים כיהנו בוועד העובדים היוצא – סיגלית פררס ומאיר לחמי שאף כיהן כיו"ר הועוד. לחמי צפוי לזכות לאישור חברי הוועד לכהונה נוספת כיו"ר הוועד שיינתן במהלך ישיבתו הרשמית הראשונה של ועד העובדים בשבוע הבא.
על ועד העובדים מוטלת אחריות לשמירה על יישום ההסכם הקיבוצי ההיסטורי שנחתם לאחרונה.