כוח לעובדים מתנגד להעסקת מהגרי עבודה מתחת לדרישות החוק

כוח לעובדים מחה בחריפות על הכוונה להעסיק מהגרי עבודה בישראל בתנאים הנופלים מדרישות החוק כיום, ויאבק בהחלטה כזאת אם תתקבל, באמצעים העומדים לרשותו. לאחרונה פורסם כי פרופ' אבי שמחון, יועץ כלכלי בכיר לממשלה, מציע לאפשר את העסקתם של מהגרי עבודה בתנאים הנופלים מדרישות החוק. כוח לעובדים קרא לממשלת ישראל "שלא לאמץ את הרעיון המסוכן והמזיק הזה".

מטפל סיעודי: "תנו לי לנוח!" (צילום: קו לעובד)

 

מדובר במהלך שיפגע בכלל העובדים בישראל, עקב יצירת חלופה זולה יותר לכל עובד ועובדת, מה שיגרום בסופו של דבר לירידה בפועל בשכר ובתנאי העבודה הן של עובדים זרים והן של עובדים ישראלים. "שכר נמוך אינו מקדם כלכלות, הוא רק דוחה אימוץ טכנולוגיות, מביא לעוול כלפי אנשים שעובדים ונותרים עניים ומגביר את ניצולם של השכירות והשכירים", נמסר.

כמו כן, "האפליה בין עובד לעובד העומדת בבסיס ההצעה היא לא מוסרית ומנוגדת לערכי הצדק והשוויון. שכר זהה על עבודה זהה הוא עיקרון יסוד שיש לעמוד עליו גם מול לחצים של בעלי הון ושאר אינטרסנטים שכל מה שמעניין אותם הוא שורת הרווח". כוח לעובדים יתנגד לכן למימוש של כל הצעה שיש בה משום גריעה בשכר או בתנאי העבודה של מי מועסק בישראל ויאבק נגדה באמצעים העומדים לרשותו.

מעמותה קו לעובד נסמר ש"פרופ שמחון סבור שיהיה עובד חקלאות שעבור עשר שעות עבודה יקבל פחות משכר המינימום ועובד אחר, ישראלי, שעבור אותה עבודה בדיוק יקבל שכר אחר, גבוה יותר. הוא חושב שזה בסדר לנצל, להפר אמנות בינלאומיות. והתפיסה, של אי שוויון וניצול מחלחלת ותמשיך לחלחל לכלל העובדות והעובדים. כי זו בחירה. זו תפיסת עולם".

***