ישראל שוב מובילה בסחר בנשים

 

כבכל שנה, מאז שנת 2000, מחלקת המדינה של ארה"ב תפרסם מחר (יום ד') דו"ח הסוקר את הסחר בבני אדם ברחבי העולם. הדו"ח גם סוקר את מיקומה של ישראל ביחס לשאר העולם, בכל הנוגע להתמודדותה בסחר בבני אדם – נשים נסחרות לזנות ומהגרי עבודה. למיקום שמקבלת ישראל יש משמעות כי בידי ארה"ב האפשרות להפעיל סנקציות כלכליות. כבר בשנת 2000 ישראל קיבלה את המקום האחרון והופעל עליה לחץ לשינוי המדיניות.
 
בדצמבר 2007, לקראת כתיבת הדו"ח השנתי ומסירת דו"ח אלטרנטיבי לדו"ח הרשמי, נפגשו ארגוני השטח עם שר הפנים שיטרית. שר הפנים זעם על הארגונים ולא הסכים לכל שיתוף פעולה או ביקורת. "משרד הפנים מערים קשיים לחקירת הנושא, מדיניותו אינו תאומת את צרכי השעה ובעצם מחזיר את ישראל שבע שנים לאחור בכל הנוגע למאבק בסחר בנשים" נמסר מהמרכז הפמיניסטי אישה לאישה שבחיפה.
 
דוברת המרכז הדגישה כי הכשלים הממלכתיים המרכזיים במאבק בסחר בנשים הם: היעדר ביטוח בריאות לנשים נסחרות עד להסדרת מעמדן, היעדר אכיפה – העדר טיפול מספק בפריפריות, לדוגמא באילת; והתעלמות מוחלטת מסחר פנים וניצול של נשים בזנות.