הסכם קיבוצי חדש ב'ברינקס': משכורת 13 ל-600 עובדי החברה

משכורת 13 במסגרת ההסכם הקיבוצי החדש שנחתם השבוע ושמשפר את תנאי העסקת כ-600 עובדי "ברינקס". כחלק מההסכם, שתוקפו מ1 בינואר האחרון ועד לסוף 2021, יקבלו כל עובדי החברה תוספת שכר שקלית ותוספת אחוזית שנתית.

בנוסף לכך, לעובדים החדשים תיפתח קרן השתלמות בתום השנה הראשונה להעסקה, לכלל העובדים יוגדל האש"ל החודשי, יוגדלו ההפרשות הפנסיוניות למקסימום הקבוע בחוק, תוגדל השתתפות ההנהלה במימון נופש שנתי לעובדים, תינתן תוספת אחזקת רכב לעובדים מוותק של עשר שנים ומעלה, יחולק מענק יובל לעובדים ותיקים ותינתן אפשרות לצבירת ימי בחירה. כמו כן, תקני הקביעות בכל אחד מאגפי החברה יוגדלו בממוצע ב-16-20 עובדים.

לצד זאת הוסכם בין הצדדים כי כל עובד יבוטח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות בערך של מיליון שקל במשך כל שעות היממה, וכל העובדים יקבלו 100% מהשכר בגין היעדרות עקב תאונות עבודה החל מהיום הראשון. כחלק מההסכם, ישופרו תנאי ההעסקה של כל העובדים שנקלטו בחברה משנת 2013 ויושוו לתנאי העובדים שנקלטו החל משנת 2007.

בנוסף סוכם כי במהלך תקופה של 12 חודשים מיום חתימת ההסכם יחתמו הצדדים על פרק המסדיר את כלל זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים בקופות הגמל השונות, לרבות זכויותיהם לפיצויי פיטורים. "ברינקס" היא חברה אמריקאית ששלוחתה הישראלית נוסדה לפני כ-50 שנה. לצד שירותי בלדרות מאובטחת של כספים, עובדי החברה מספקים שירותי בנקאות לחנויות ומרכולים גדולים, מעניקים טיפול טכני במכשירי כספומטים ומפעילים סניף ייעודי בבורסה ליהלומים.