הנהלת רכבת ישראל עתרה שוב לבית הדין לעבודה נגד ועד העובדים

הנהלת רכבת ישראל עתרה שוב הבוקר (שלישי) לבית הדין לעבודה בבקשה להוציא צווי מניעה כנגד צעדים ארגוניים של הוועד. זאת, יום בלבד אחרי שבית הדין לעבודה דחה פעם נוספת את דרישת הוועד ואישר את סידור העבודה החדש שקבעה ההנהלה עבור הנהגים. בהנהלה  מאשימים את העובדים בריבוי התקלות ובפגיעה בפיתוח הרכבת, זאת לצד טענה כי העובדים נוקטים גם עיצומים לא חוקיים כגון דיווח תכוף על עייפות מצד נהגים ואף אובדן מפתחות של קטרים.

2019-03-19_200923

בוועד, מנגד, טוענים כי הנהלת החברה דוחה את הצעות הפשרה של שהעלו. יש לציין כי דו"ח מבקר המדינה שפורסם בשבוע שעבר תלה את ריבוי התקלות והאיחורים ברכבת בכשלים תכנוניים שאינם קשורים ליחסי העבודה, אולם בשבועות האחרונים נוצרו עיכובים בעקבות צעדים ארגוניים מפורשים.

מוועד עובדי הרכבת נמסר לאתר ההסתדרותי "דבר ראשון" כי "צר לנו על הניסיון השיטתי של הנהלת הרכבת להתנער מאחריות על כשליה הניהוליים, כפי שקבע באופן ברור מבקר המדינה בדוח הנוכחי, ובמקום לטייב לשפר ולהפיק לקחים, מנסה הנהלת הרכבת לעשות ספינים תקשורתיים ולייצר דמוניזציה של עובדיה, אל מול הציבור. ריבוי התקלות ברכבת הוא פועל יוצא של ניהול כושל ולא של עיצומי העובדים. דוגמה מצוינת לכך היא התקלות בקו החשמלי ירושליםנתב"ג. לא רק שההנהלה רכשה קטרים שאינם מתאימים, היא פועלת בניגוד מוחלט להוראות היצרן ואת זמן ההרצה של הקרונות הללו עד היום עושה על גב ציבור הנוסעים – אבל גם כאן, ההנהלה ממשיכה להאשים את העובדים".

עוד נמסר כי "האמת היא הפוכה והיא שהוועד חוזר ופונה להנהלת הרכבת בהצעות פשרה והדברות והנהלת הרכבת מסרבת לדון עם עובדיה וכפי שהודיעה לביה"ד לעבודה, מטרתה אחת – לא שיפור הליקויים, לא שיפור השירות לנוסעים, לא זמני הרכבות וגם לא טיוב יחסי העבודה, אלא להפך – מטרתה לשבור את העובדים ולייצר יחסי עבודה בהם הכוח הוא השולט. המטרה היא עובדים רמוסים ופגועי זכויות".

בוועד טוענים עוד כי דווקא סידור העבודה החדש של נהגי הקטרים, אותו מיישמת החברה באופן חדצדדי אך קיבל את אישור בית הדין לעבודה, הוא הפוגע בבטיחותם של הנוסעים. "אבסורד להאשים את העובדים בפגיעה בבטיחות בעוד אנו אלה שמנהלים מאבק על שמירתה" מסרו. "האם תמוה שנהג, שלא מקבל הפסקה סבירה במהלך היום ויש לו אחריות על 1,200 נוסעים ברכבת, מעדכן את מנהליו שהוא עייף? הנהגים אכן מרגישים כך. האם הדרך לטפל בכך היא להמשיך להכפיש אותם? הרבה יותר תמוהה בעינינו העובדה שההנהלה ממשיכה להפעיל את סידור העובדה המסוכן הזה תוך התעלמות מוחלטת מכל הטענות שלנו ותוך סיכון ציבור הנוסעים".

בוועד מדגישים כי בעוד שסידור העבודה החדש הטיל עומס רב על חלק מהנהגיםהוא ייתר את חלקם האחר, שאיננו משובץ לנסיעות: "עשרות נהגים פנויים מעבודה ומבקשים לחלוק בנטל עם חבריהם. הנהלת הרכבת מסרבת ללא נימוק אחד לרפואה. מדובר במסע נקמה מסוכן של הנהלה כוחנית כנגד עובדיה". עוד טענו בוועד העובדים כי ההנהלה נוקטת שביתת מגן בחטיבת המטענים הגורמת לנזקים כלכליים גדולים לחברה – בעוד העיצומים שהועד נוקט הם מידתיים, חוקיים, ונובעים מהודעת ההנהלה כי בכוונתה לבצע פיטורים בחטיבה.