ההסתדרות והמעסיקים חתמו על הסכם לפיצוי עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המלחמה בעזה

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו באחרונה על הסכם שמסדיר תשלום שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים ביישובים שפונו, וכן ביישובים נוספים שהוגדרו כ"אזור המיוחד" בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, ואשר נעדרו מעבודתם במהלך מלחמת עזה בחודש אוקטובר לאור הנחיות פיקוד העורף או לצורך השגחה על ילדים.

ההסכם, שיוגש לשר העבודה יואב בן צור לצורך חתימת צו הרחבה שיהפוך אותו מחייב בכלל המשק, קובע כי עובדים אלו יהיו זכאים לשכר העבודה היומי שהיה משולם להם אילו היו עובדים כרגיל ובכפוף לתקרה. כנגד כך, יקבלו המעסיקים שיפוי מהמדינה בהתאם לאמור בתקנות מס רכוש. השכר ישולם במועד הראשון לתשלום השכר לאחר שיחתום שר העבודה על צו הרחבה.

ההסכם יוגש לממונה הראשית על יחסי עבודה בזרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשייהעו"ד רבקה ורבנר, לצורך רישומו כהסכם קיבוצי כללי, ותוקפו מותנה בהרחבתו בצו הרחבה על ידי שר העבודה.

הזכאים לתשלום שכר על אף שנעדרו מעבודתם בהתאם להסכם הם עובדים המתגוררים ביישובים שפונו, וכן עובדים המתגוררים ב'אזור המיוחד' בהתאם לתנאים הבאים: עובדים שהועסקו במוסדות חינוך שנסגרו עקב הנחיות פיקוד העורף או הרשות המקומית; עובדים שנעדרו לצורך השגחה על ילדיהם עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות החינוך במקום מגוריהם (לרבות הורי אומנה); עובדים עם מוגבלות שמקום עבודתם או מקום מגוריהם ב'איזור המיוחד', במידה ומוגבלותם ידועה למעסיק או שהמציאו למעסיק אישור רפואי, וככל שמנעה מהם להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שלא יכלו לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

בדומה למנגנוני פיצוי שנקבעו במבצעים קודמים, ההסכם שנחתם כולל גם סעיף שעוסק בזכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים: כל עובד או עובדת שהם הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, יהיו זכאים לפיצוי, במידה שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד. בשונה מהסכמים קודמים, ההסכם הנוכחי נותן מענה גם לעובדים שהוצאו לחל"ת על ידי המעסיק עקב המצב הביטחוני ומאפשר לעובדים אלו להגיש בקשה לתשלום השכר בגין ימי היעדרות עקב המצב הביטחוני בכפוף למנגנון התחשבות שיוסדר בין רשות המיסים לבין המוסד לביטוח לאומי, ובכפוף לשיפוי המעסיק. בהמשך, עם חקיקת תקנות מס רכוש והפיצויים לחודשים נובמבר ודצמבר, יוארך ככל הנראה ההסכם גם ליתר חודשי המלחמה.