גישה: חסימת יציאתם של עובדים פלסטינים מרצועת עזה הוא אמצעי לחץ פסול

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הכבושים (מתפ"ש) הודיע ביום שלישי על חידוש יציאתם לישראל של הפועלים תושבי רצועת עזה. המערב נסגר במשך יומיים בעקבות ירי הרקטות מעזה בסוף השבוע.

בימי ראשון ושני השבוע מנעה ישראל את מעברם של עובדים וסוחרים מעזה דרך ארז, והתנועה במעבר התאפשרה רק למקרים ספורים שישראל מחשיבה “הומניטריים”. כלומר, במשך יומיים נמנעה ממעט תושבי עזה המחזיקים בהיתר שמאפשר להם לצאת מעזה ולעבוד בישראל כל אפשרות להגיע לעבודתם, מה שמשליך ישירות לא רק עליהם ועל משפחותיהם, אלא על כלכלת הרצועה בכלל, ששיעור האבטלה בה עומד על כ-45%.

עובדים במעבר ארז (צילום: אסמאא ח'אלידי)

 

רק בסוף מארס האחרון הודיע מתפ"ש שישראל תרחיב את המכסה השרירותית ליציאה מעזה לעבודה בישראל ל-20 אלף היתרים. מוקדם יותר הודיע מתפ"ש על הרחבה במכסה ל-10 אלף היתרים. לדברי ארגון גישה "במסגרת הרחבת המכסה ל-20 אלף היתרים ישראל גם הודתה, לראשונה, כי ההיתרים שהיא מנפיקה משמשים גם עובדי יום מעזה, ולא רק סוחרים". נכון ל-14 באפריל,  פחות מ-12 אלף תושבי עזה שהחזיקו בהיתרי "סוחרים" ו-"צרכים כלכליים" המאפשרים יציאה מעזה לפרנסה בישראל.

החלטת ישראל לחסום את מעברם של העובדים המתפרנסים בישראל מוסגרה כניסיון ליצור לחץ אזרחי על חמאס דרך פגיעה בכלכלת הרצועה. "ישראל שוב מנצלת לרעה את שליטתה על מעבר ארז כדי להעניש את תושבי עזה על פעולות שאין להם כל קשר אליהן. מדובר בצעד נוסף של ענישה קולקטיבית, שהיא אסורה על פי החוק הבינלאומי, ודוגמה בולטת למדיניות המתמשכת של לוחמה כלכלית נגד עזה, שתנאי החיים בה התדרדרו מאוד תחת הסגר ההדוק שישראל כופה עליה מזה 15 שנה", נמסר מגישה.

מאז 2006 ועד לאחר המתקפה הקשה של ישראל על הרצועה בקיץ 2014, וכן במסגרת סגר הקורונה שהיא השיתה במעבר ארז ממרץ 2020 ועד אוגוסט 2021, אסרה ישראל כליל על יציאה מעזה לעבודת יום בישראל. על פי האומדנים עובדי יום מעזה משתכרים בישראל בין 200 ל-500 שקל ביום המכנסים לכלכלת עזה כ-5 מיליון שקל ביום. בגישה מסרו כי בשל היעדר האכיפה נגד הפרות של מעסיקים בישראל, עובדים היוצאים מעזה לפרנסה בישראל חשופים לניצול ולפגיעה בזכויותיהם. "השימוש בזכויות הבסיסיות של פלסטינים תושבי עזה לחופש תנועה ולפרנסה כקלפי מיקוח וכאמצעי להפעלת לחץ ולענישה פסול ואסור מכל, וכי אין להתנותן בדבר", הדגישו.