בעקבות עתירת עדאלה יבוטל חוק עזר המונע מערבים בעכו לפתוח את חנויותיהם בשבת

 

באחרונה אישר בג"ץ הסכם שנחתם בין עו"ד עאדל בדיר מעדאלה לעיריית עכו, שלפיו יבוטל תיקון לחוק עזר עירוני שהנהיגה עיריית עכו בשנת 2002. חוק העזר כפה על בעלי עסקים ערבים בעכו לסגור את חנויותיהם בשבתות.

בהסכם נקבע כי עיריית עכו תקים ועדה מיוחדת, שתחלק את העיר לשני שטחים בהתאם להרכב האוכלוסייה בכל אזור. על בסיס חלוקה זו ייקבע אם תושבים ערבים רשאים לפתוח את חנויותיהם בשבת. הוועדה תגיש את ממצאיה לעדאלה ולקבוצה של בעלי עסקים ערבים שהצטרפו לתיק כעותרים, כדי לקבל את אישורם, לפני שיועברו לאישור העירייה. ההסכם מדגיש כי במקרה של אי הסכמה בין העירייה לבין העותרים בנוגע להבחנה בין אזורים מסוימים, הצדדים יפנו ליועץ המשפטי לממשלה שיכריע בסכסוך. העירייה תתחייב גם לא להטיל קנסות על בעלי קנסות שיעבדו בשבת בשכונות ערביות או באזורים שבהם יש "מיעוט ערבי גדול".

עדאלה הגיש עתירה לבג"ץ בעניין זה במאי 2007 בשם שמונה בעלי עסקים, שבתי העסק שלהם ממוקמים בשכונות מעורבות בעכו, בדרישה לבטל את חוק העזר. בעיר המעורבת עכו היו אירועי אלימות קשים באוקטובר 2008. בעיר גרים כ-12 אלף ערבים אזרחי ישראל, שהם כ-27% מאוכלוסיית עכו. עדאלה טען בעתירה שרוב הלקוחות בשבתות הם ערבים, ולצדם פוקדים את החנויות צרכנים יהודים חילונים. העותרים המשיכו לפתוח את חנויותיהם בשבתות, למרות השינוי בחוק העזר העירוני. הם לא קיבלו אזהרות כלשהן ולא עמדו בפני אישומים. עם זאת, בינואר 2007 הוגשו כתבי אישום נגד העותרים. נטען כי פתיחת חנויותיהם בשבת היתה עבירה על חוק העזר העירוני.

בעתירה טען עדאלה כי "המחוקק הראשי (הכנסת) חוקק חוקים הקובעים את ימי המנוחה ואת ימי הסגירה של העסקים בשבתות. החוק הישראלי קובע מחויבות, שימי המנוחה של כל עדה דתית ייקבעו בנפרד". העותרים הדגישו כי התיקון לחוק העזר אינו חוקתי וכי הוא מפר את עקרון השוויון ופוגע בזכויות החוקתיות של האזרחים הערבים ובכללן חופש העיסוק, חופש הדת, חופש המצפון וכן חופש מדת: חוקי העזר מאלצים ערבים תושבי עכו לסגור את מקומות המסחר שלהם בשבת, שאינו יום המנוחה שלהם ושאינו יום שממנו הם יכולים ליהנות מבחינה חברתית, נאמר בעתירה.

 

לעיון בפסק הדין