אקדמיה לשוויון פרסמה הנחיות לסביבת עבודה ולימודים בטוחה בתקשורת המקוונת

צוות המאבק בהטרדות ובפגיעות מיניות של ארגון האקדמאיות והאקדמאים מן השמאל ״אקדמיה לשוויון״ פרסם באחרונה מסמך, ראשון מסוגו, העוסק בקידום סביבת לימודים ועבודה בטוחה בתקשורת המקוונת.

עם פרוץ מגפת הקורונה במארס האחרון, השתלטה התקשורת המקוונות על העבודה ועל הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. תחילה דיווחו נפגעות פגיעות והטרדות מיניות באקדמיה על הקלה במצבן, שכן הן יכלו ללמוד בלי החשש להיתקל במי שפגע בהן ברחבי הקמפוס. "לאור דיווחים אלה, ניתן היה לשער שמשבר הקורונה ובעקבותיו הדרישה לריחוק פיזי ופתרונות הלמידה המקוונת, יובילו לצמצום משמעותי בפגיעות מיניות. אולם, לא חלף זמן רב עד שגילינו שהשערה זו אינה נכונה", מסר הצוות.

בפרק זמן קצר הגיע אל צוות המאבק שפע פניות על הטרדות מיניות בתקשורת המקוונת. על בסיס פניות אלה ושיחות שנערכו עם נציבות הממונות על המניעה ועל הטיפול בהטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה, גיבש הצוות כמה המלצות וקווים מנחים.

התקשורת באמצעים דיגיטליים עלולה להקשות על נפגעי טראומה בכלל, ועל נפגעות פגיעות מיניות בפרט. הקושי גדל כאשר מדובר בנסיבות שבהן האמצעים הדיגיטליים היו חלק מהפגיעה עצמה, כמו במקרה של פורנו נקמה ושל הטרדה מאיימת. מעדויות שנאספו עולות תחושות קשות של מעקב, של פיקוח ושל שליטה עד כדי שחזור הטראומה אותה חוו הנפגעות והנפגעים.

בחלק מהמוסדות בהם יש חובת פתיחת מצלמות, מתבקשות הסטודנטיות לפנות למרצים ולמרצות כדי לבקש אישור מיוחד להימנע מכך, מה שמחייב אותן לשוב ולהסביר את סיבת הקושי ולהיכנס לפרטים אינטימיים. העדויות קשות אפילו יותר בהקשר של בחינות, אשר במהלכן נשללת לחלוטין האפשרות לכבות את המצלמה או לזוז ממנה. מצב זה הוא בלתי נסבל עבור חלק מהנפגעות, עד כדי הימנעות מלגשת לבחינה והגשת בקשות חוזרות למועדים מיוחדיםהצוות סבור שיש למצוא פתרונות מתאימים עבורן, כולל פטור מפתיחת מצלמה ואישור מיוחד לבחינה פרונטלית ולא באמצעות השגחה מצולמת.

על הקלטת הקורסים

קורסים רבים דורשים חשיפה אישית, ובאופיים מאפשרים שיתוף של חוויות אישיות ואינטימיות. צילום והקלטה של קורסים מסוג זה עלולים לא רק לפגום בהצלחת הקורס, אלא גם להשתיק את אלה שללא מצלמה והקלטה היו מבקשים לדבר ולשתף. במקצועות הטיפוליים העניין חשוב עוד יותר משום שהשיח האינטימי הוא חלק בלתי נפרד מהכשרת המטפלים והמטפלות וההכנה לחיים המקצועיים. הצוות ממליץ לבטל את חובת ההקלטה בקורסים בהם יש דרישה לחשיפה עצמית. כמו כן יש להנחות את המרצים והמרצות ליידע שוב ושוב את הסטודנטיות ואת הסטודנטים על כך שהן מוקלטות ואף להסדיר הסכמה להקלטה בחתימת כלל המשתתפים. כאשר מתפתח דיון אישי ואינטימי בשיעור מוקלט, מן הראוי להפסיק את ההקלטה. הצילום מעצם טבעו מאפשר אובייקטיביזציה של אדם, ולכן התייחסות למראהו של אדם בזמן ההוראה המקוונת היא בעייתית גם כאשר מדובר בהתייחסות מחמיאה.

מהמרחב האישי לציבורי

הטשטוש בין המרחב האישי לזה הציבורי הוא אחד המאפיינים הבולטים בתקשורת מקוונות בהוראה ובעבודה. לכן ממליץ המסמך לעבוד תוך התחשבות בטשטוש זה ולהימנע מהערות הנוגעות למרחב ממנו מתחבר האדם. בדומה להתייחסויות למראה האישי, הערות לגבי המרחב האישי עלולות לגרום לתחושת מבוכה ואף להיות הטרדה מינית. לכן, יש להימנע מהתייחסות להתרחשות ולאובייקטים שבמסך, כגון חדר לא מסודר. ככלל, כל דבר שלא מתאים לדבר עליו בשיעור צריך להימנע מלהתייחס אליו לעין המצלמה.

דימויים חזותיים הם חלק בלתי נפרד מההוראה ומהלמידה, ועל חלקם יש דיונים וחילוקי דעות גם בימים של הוראה פרונטלית. "אין אנו באות להכריע ביחס לדימוי זה או אחר, אך אנו ממליצות לחשוב היטב על התכנים שמשתפים בשיעור ובכנסים. מן הראוי לתת אזהרה לגבי תכנים קשים לצפייה, כדי לאפשר למי שאינה רוצה לצפות לצאת מן השיעור המקוון למשך זמן הצפייה. כמו כן, יש לזכור שבני ובנות בית נוספים, בהם ילדים, עשויים להיות חשופים לתכנים", נאמר במסמך.

אחד מאופני ההטרדה שהובאו לידיעת הצוות הוא שימוש בצ׳ט הפרטי. בעוד שאפליקציות צ׳טים בטלפון הנייד מאפשרות לחסום אדם, בתוכנות הלמידה המקוונת לרוב לא ניתן לעשות זאת. "אנו ממליצות לנהל את כל השיחות בצ׳ט הציבורי ואף לבקש מהמשתתפים להימנע מלפנות האחד אל השנייה בצ׳ט הפרטי, אלא לאחר אישור של הפניה בציבורי".

יצוין שהמסמך שחיבר הצוות עוסק גם בפריצה למפגש מקוון, במהלכה פורץ אנונימי משתלט על מסך של כנס או של שיעור ומקרין סרט עם תכנים מיניים קשים לצפייה. "יש לאבטח כנסים, בעיקר אלה העוסקים בנושאים רגישים ומעוררי מחלוקת", ממליצות חברות הצוות.

ריקה הלוי

לעיון במסמך המלא:

https://academia4equality.wixsite.com/hatradot

הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון השבוע של "זו הדרך"