לקחי הנסיון של ברית-המועצות

במערכת האידיאולוגית הבורגנית, עדיין שולטת בכיפה  הדעה, שהמהפכה ב-1917 הייתה פרי מוחו של לנין: לנין  רצה מהפכה ועשה מהפכה, וזאת ללא  קשר עם המציאות, ולכן  הנסיון הזה היה חייב להיכשל.
אישיותו ומנהיגותו של לנין תרמו, ללא ספק, לניתוח ולהבנה של המציאות ברוסיה ולגיבוש תפיסת המהפכה. אך גם ברוסיה ב-1917 וגם במקומות אחרים, מהפכות לא התבצעו בגלל איש אחד עם מוח קודח. גישה זו באה למזער את שאירע ברוסיה.

לקחי הנסיון של ברית-המועצות

במערכת האידיאולוגית הבורגנית, עדיין שולטת בכיפה  הדעה, שהמהפכה ב-1917 הייתה פרי מוחו של לנין: לנין  רצה מהפכה ועשה מהפכה, וזאת ללא  קשר עם המציאות, ולכן  הנסיון הזה היה חייב להיכשל.
אישיותו ומנהיגותו של לנין תרמו, ללא ספק, לניתוח ולהבנה של המציאות ברוסיה ולגיבוש תפיסת המהפכה. אך גם ברוסיה ב-1917 וגם במקומות אחרים, מהפכות לא התבצעו בגלל איש אחד עם מוח קודח. גישה זו באה למזער את שאירע ברוסיה.