לנין והמהפכה

להגותו ולפעילותו של לנין, מנהיג מהפכת אוקטובר, נודעת משמעות אקטואלית רבה.
לנין מייצג את הנתק מהתפיסות ומהפוליטיקה של  האינטרנציונל השני. לאחר מותו של אנגלס, הוביל קאוטסקי את החשיבה של האינטרנציונל השני בכיוון אורתודוקסי: הוא  הציג מודל של עולם, שמתפתח מכוח חוקים הטבועים בו. התנועה המהפכנית בהנהגת קאוטסקי טענה, כי השינוי הסוציאליסטי בו יבוא, ולכן צריך בהווה לצבור כוח ולהתחזק, וזאת ללא קשר ישיר לשינוי המהפכני, אשר, כאמור, יגיע. האינטרנציונל השני הוביל את המפלגות הסוציאליסטיות לפער בין פרקטיקה של פשרה בהווה לבין חתירה לעתיד סוציאליסטי.

לנין והמהפכה

להגותו ולפעילותו של לנין, מנהיג מהפכת אוקטובר, נודעת משמעות אקטואלית רבה.
לנין מייצג את הנתק מהתפיסות ומהפוליטיקה של  האינטרנציונל השני. לאחר מותו של אנגלס, הוביל קאוטסקי את החשיבה של האינטרנציונל השני בכיוון אורתודוקסי: הוא  הציג מודל של עולם, שמתפתח מכוח חוקים הטבועים בו. התנועה המהפכנית בהנהגת קאוטסקי טענה, כי השינוי הסוציאליסטי בו יבוא, ולכן צריך בהווה לצבור כוח ולהתחזק, וזאת ללא קשר ישיר לשינוי המהפכני, אשר, כאמור, יגיע. האינטרנציונל השני הוביל את המפלגות הסוציאליסטיות לפער בין פרקטיקה של פשרה בהווה לבין חתירה לעתיד סוציאליסטי.