600 עובדי בריאות ועבודה סוציאלית קוראים להסתדרות להצטרף למאבק בהפיכה ולהכריז שביתה

כ-600 אנשי מקצועות הבריאות והעבודה סוציאלית חתמו על עצומה ובה קראו להסתדרות להצטרף באופן פעיל למערכה נגד ההפיכה המשטרית, להכריז על סכסוך עבודה ולהצהיר כי במקרה של משבר חוקתי יושבת המשק. בעצומה נאמר שהחקיקה שמקדמת ממשלת הימין הקיצוני תוביל "לפגיעה ביכולתנו להעניק טיפול מקצועי, שיווני ואתי לכלל תושבי ישראל, ויביאו לפגיעה אנושה באופי הדמוקרטי של מדינת ישראל".

עוד נכתב: " חקיקה זו מעמידה אותנו, ציבור נשות ואנשי מקצועות הבריאות, בפני סכנה ממשית של פגיעה בזכויותינו כעובדים, פגיעה במקצוענות וביכולתנו לתת מענה מקצועי ראוי לתושבי ישראל, ועל כן אנו מתנגדים לה. הגיעה העת כי ההסתדרות הכללית, כארגון העובדים היציג הגדול ביותר, תנקוט עמדה ברורה נגד מהלכים אלו".

לדבריהם ההצעה לתיקון חוק מקצועות הבריאות, "שתאפשר הענקת רישיונות לבעלי הכשרה שאינה אקדמית, מהווה התנערות של הממשלה ממקצוענות. התנערות זו אנו רואים כבר בהסדרת המקצוע "עמית רופא" תחת חוק מקצועות הבריאות. שני ביטויים מרכזיים לכך הם העיגון בחקיקה של ההכשרה המקצועית של 'עמית רופא', שלא תעשה באמצעות המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית אלא באמצעות גוף אחר ששר הבריאות הכיר בו, וכן הודעת מנכ"ל משרד הבריאות על קידום תוכנית שתבטל את ייחוד השירותים המקצועיים המוסדרים והמפוקחים בחוק בתחום בריאות הנפש".

"מעבר לפגיעה במקצוענות ובמעמד המקצועי של מקצועות הבריאות זוהי סכנה ממשית לחיי אדם. יחד עם ביטול עילת הסבירות זהו פתח מסוכן להסמכה של אנשים לא מיומנים, לשינוי הדי.אן.איי המקצועי של מקצועות הבריאות ופתח למינויים לא ראויים בשירות הציבורי. ביטול עילת הסבירות, פגיעה במקצועיות והחלשת מערכת המשפט יצמצמו את היכולת שלנו כאנשי מקצוע לתת את הטיפול המיטבי לתושבי ישראל, כפי שהתחייבנו בקוד האתי המקצועי שלנו. אלו תפגענה בעמידה על זכויות החולה וביכולת של האזרח הפשוט להתגונן בפני השלטון", הדגישו.
כמו כן, לעילת הסבירות "תפקיד קריטי בשמירה על בריאות הציבור. זאת ועוד, לביטול עילת הסבירות תהיינה השלכות קשות גם על תנאי עבודתנו ועל זכויותינו כעובדים וכעובדות וביניהן הזכות לחופש ההתארגנות ולניהול מו"מ קיבוצי (כן, גם ההסתדרות על הכוונת!), פגיעה בזכויות חוקתיות בעבודה ופגיעה בקרנות הפנסיה. לפיכך, ומתוקף חובתכם להגן עלינו ועל מקצועותינו, כחברי הסתדרות העובדים הכללית ואנשי מקצוע בתחומים המוזכרים מטה, אנו מצפים מיו"ר ההסתדרות ומכם, כיו"רים נבחרים של האיגודים המקצועיים, להכריז על סכסוך עבודה כבר היום, שיאפשר לנו לשבות כחוק, ולהיאבק כנגד הפגיעה בזכויותינו ובמעמדנו המקצועי, זאת בהמשך לחוות הדעת משפטיות".

"אנו מצפים כי במצב שבו הממשלה לא תמלא אחר פסיקת בית המשפט, תפעיל ההסתדרות את סכסוך העבודה ותשבית את המשק. אנו, נשות ואנשי מקצוע בתחומי הרווחה, בריאות הגוף והנפש, ועובדי מערכת הבריאות, קוראים להסתדרות הכללית להכריז באופן מיידי על סכסוך עבודה ולהצהיר כי במקרה של משבר חוקתי – יושבת המשק, עד אשר הממשלה והעומד בראשה יפעלו על פי חוק ועל פי פסיקת בית המשפט העליון", סיימו את פנייתם.

עוד בנושא: https://zoha.org.il/123230