400 מרצים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה דורשים לבטל את התיקון לחוק הכניסה לישראל

יותר מ-400 מרצים מכל המוסדות להשכלה גבוהה קוראים לבטל את התיקון בחוק הכניסה לישראל שושר בשבוע שעבר בכנס. העצומה תועבר לראשי האקדמיה בישראל לאחר איסוף חתימות והיא קוראת להם לפעול נגד התיקון לחוק בתוקף הסכנות הכרוכות בו לשיתוף הפעולה האקדמי הבינלאומי של חוקרים ומרצים ישראלים.

2017-03-13_194554

הכותרת שפורסמה ב"הארץ" בעקבות חקיקת חוק סתימת הפיות

העצומה תימסר לפרופ' רבקה ודמנישאומן, סיו"ר המועצה להשכלה גבוהה; לפרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הות"ת; לפרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; לפרופ' יוסף קלפטר, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות ולפרופ' יונה חן, יו"ר ועד ראשי המכללות. בעצומה נכתב "חברות וחברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, רואים בחומרה רבה את 'התיקון לחוק הכניסה לישראל', המאפשר מניעת כניסה לישראל ולגדה המערבית של אזרחים זרים שהביעו בפומבי תמיכה בחרם על מדינת ישראל ועל העשייה בהתנחלויות. לחוק זה השלכות מרחיקות לכת על שיתוף הפעולה המדעי הבינלאומי והוא מעמיד בסכנה את הקשר שבין החוקרים והמחקר האקדמי בישראל ובין העולם. אנו סבורים כי החוק עומד בסתירה לעקרונות וזכויות יסוד של משטר דמוקרטי ובראשם חופש הביטוי וחופש התנועה. בנוסף, התיקון לחוק עלול למנוע מפלסטינים תושבי הגדה המערבית התומכים בחרם על ישראל וההתנחלויות לקבל היתר שהייה זמני, או תושבות ארעית".

ועוד: "במיוחד ראוי להדגיש, שהחוק בניסוחו החדש פוגע בחוקרים לאישראלים המבקרים את תנועת החרם נגד ישראל ומבדילים בין ישראל ובין ההתנחלויות. כך, למעשה, 'חוק הכניסה' יכול להעניק רוח גבית לתומכי החרם על ישראל ולהקשות על המתנגדים לו לדבוק בעמדתם. ראוי וחשוב להזכיר, כי גם מדינת ישראל מבחינה בין פעילות מדעית הנעשית בשטחה הריבוני לבין הפעילות הנעשית בגדה המערבית. המועצה להשכלה גבוהה איננה מכירה במוסדות בגדה המערבית (אלה מוכרים על ידי מל"ג יו"ש), והסכמי שיתוף הפעולה המדעי של ישראל עם מדינות רבות ובכללם הסכמים יוקרתיים עם האיחוד האירופי (Horizon 2020) ועם הקרן הדולאומית ארה״בישראל אינם חלים על פעילות מדעית של מוסדות בגדה המערבית".

לדברי החותמים "הדוגמאות ההיסטוריות על ניסיונות להשתיק באמצעות חקיקה קולות ביקורתיים ובכלל זה בעלי דעות רדיקליות ואף מקוממות – מלמדות שאלה נדונו לכשלון. אולם, למרות שניסיונות אלה חזרו כבומרנג לעבר יוזמיהם, בדרך הם גבו מחיר קשה. כך עלול לקרות גם עם דבר חקיקה זה. במאמץ למנוע פגיעה זו, או לפחות לצמצמה, אנו קוראים לכם ראשות וראשי האקדמיה בישראל, להודיע בפומבי על התנגדותכם לתיקון לחוק זה, ולפעול באמצעים העומדים לרשותכם להגברת המודעות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב לנזק הרב שייגרם כתוצאה מיישומו". בין היתר חתמו על העצומה: פרופ' קלמן אלטמן, פרופ' אריאל הירשפלד, פרופ' עוזי אורנן, פרופ' לב גרינברג, פרופ' חיים יעקובי, פרופ' יעקב כתריאל, פרופ' אמנון רזקרקוצקין, פרופ' יואב פלד, פרופ' רחל גיורא, פרופ' עלי יסיף, פרופ' אליס שלוי, פרופ' אבנר גלעדי, פרופ' הנרייט דהאן כלבף פרום, רוני קאופמן, ד"ר אפרים דוידי, ד"ר עופר כסיף, ד"ר ג'וליה צ'ייטין, פרופ' ניב גורדון, פרופ' אורן יפתחאל ופרופ' יצחק (יאני) נבו.