פרק א' – עקרונות היסוד

הדרך שאנחנו מציעים – עקרונות היסוד של מק"י

1. שם המפלגה: המפלגה הקומוניסטית הישראלית.

2. המפלגה הקומוניסטית נוצרה ככוח של השינוי החברתי העמוק, ככוח שמטרתו כינונה של חברה אחרת. בתחילת האלף השלישי השינוי הזה הוא חיוני במיוחד: הקפיטליזם המאוחר הוא משטר המאופיין בסתירות עמוקות ומיבניות, בחוסר צדק, בהרס הסביבה העולמית, בשחיקת הישגי העובדים, בסדר עולמי שבמרכזו האימפריאליזם האמריקאי. הגלובליזציה של שלטון כוח הממון איננה מוצא מהמשבר החברתי, אלא הגורם המרכזי שלו.

3. מק"י היא מפלגה מרקסיסטית-לנינית – מושתתת על רעיונות הסוציאליזם המהפכני ומיישמת ומפתחת אותם באופן יוצר בהתאם לתקופתנו ולתנאים המיוחדים של ישראל. בדיוניה ובפעילותה המפלגה מסתייעת במורשת המתקדמת של שני העמים ופתוחה לכל הרעיונות המתקדמים במורשת האנושות.
מק"י היא מפלגה עצמאית בתנועה המהפכנית הגדולה, שעוצבה על בסיס הרעיונות המרקסיסטיים ושגובשה לכוח עצום בדרכו המהפכנית של לנין. לתנועה הזאת היו, במהלך המאה העשרים הישגים אמיתיים. אבל היו גם כישלונות. היו גם ימים בהם תנועתנו שגתה. מכך צריך ללמוד. את זה נצטרך להמשיך ולנתח. אבל בוודאי לא צריך להסיק מכך שמאמץ השינוי היסודי הוא מיותר, שצריך להסתפק במקומו רק בפוליטיקה המיידית, רק במה שניתן להשגה ברגע הנוכחי.
בשנים האחרונות מצטרפים חוגים חדשים למאמץ השינוי החברתי היסודי. ההתנגדות לסדר העולמי הקפיטליסטי יצרה תנועה עולמית מגוונת של תנועות שלום ושמאל, איגודים מקצועיים, פעילי הגנת הסביבה, ארגוני נשים ונוער. שילובם של כל אלה במאבק לשינוי יסודי הוא אתגר חשוב ביותר. מק"י חותרת לצורות חדשות של סולידריות עולמית במאבק לסדר עולמי המושתת על שוויון וחירות.
מק"י פועלת למען חשיבה פוליטית שתאפשר התמודדות עם הבעיות הדחופות הניצבות בפני האנושות, עמי האזור וישראל. המפלגה פועלת למניעת שואה של מלחמה גרעינית, העלולה לסכן את קיומו של המין האנושי; לחיסול נשק של השמדה המונית – נשק גרעיני, כימי וביולוגי, להפסקת איום השימוש בו ולמניעת הפצתו; לחתימת ישראל על האמנה הבינלאומית לאיסור הפצתו של הנשק הגרעיני; המפלגה נאבקת למניעת הרס הסביבה ולמען שיתוף-פעולה בינלאומי לפתרון הבעיות האקולוגיות.

4. המפלגה הקומוניסטית הישראלית נאבקת למען סוציאליזם – חברה הומנית ודמוקרטית של צדק חברתי.
סוציאליזם הוא שינוי חברתי מהפכני המחליף את הקפיטליזם – משטר הניצול המעמדי – ניצול אדם בידי אדם. סוציאליזם משמעו שלטון מעמד העובדים; בעלות חברתית על אמצעי הייצור העיקריים, תוך הבטחת מנגנוני ביקורת ותכנון דמוקרטי לטובת כלל החברה; איכות חיים גבוהה והעלאת רמת החיים החומרית והתרבותית; שוויון לאומי ועדתי; שוויון זכויות האשה בחברה, בעבודה ובמשפחה; פלורליזם של דעות, ארגונים ומפלגות, תוך הרחבה של הדמוקרטיה בפוליטיקה, בחברה ובכלכלה. הסוציאליזם מעמיד את האדם כערך עליון ומבטיח את זכויות האדם, חירותו והתפתחותו החופשית והכל-צדדית. הסוציאליזם איננו סדר חברתי מוגמר וסטטי – אלא שיטה חברתית המתפתחת באופן דינמי ומתחדשת בהתמדה.
מק"י, מפלגת הסוציאליזם המהפכני המתחדש, מונחית על ידי ערכי הסוציאליזם בכל מאבקיה.

5. מפלגת המאבק המעמדי, מפלגה מהפכנית של מעמד העובדים וכל השכבות המנוצלות, מפלגת האינטרנציונליזם והפטריוטיזם האמיתי, מפלגה יהודית-ערבית המבטאת את העניינים האמיתיים של ישראל לטובת כל תושביה.

6. מק"י היא הראשונה, בארץ הזאת, שהציעה פתרון של שלום לשני העמים. מק"י נאבקת לשלום ישראלי-ערבי צודק, כולל ויציב, שבמרכזו סיום הכיבוש ושלום ישראלי-פלסטיני של שתי מדינות לשני העמים: הקמת מדינה פלסטינית, שבירתה ירושלים המזרחית, בצד מדינת ישראל, שבירתה ירושלים המערבית, ופיתרון בעיית הפליטים הפלסטינים על בסיס החלטות האו"ם המתייחסות לנושא.
מק"י נאבקת לישראל עצמאית, מדינית וכלכלית, מתלות בארצות-הברית ובתאגידים הבינלאומיים ולהשתלבותה של ישראל באזור.

7. מק"י נאבקת: (א) למען ענייני העובדים וזכויותיהם ולהעלאת רמת חייהם; לפיתוח הארץ לטובת כל תושביה היהודים והערבים ללא אפליה; נגד כל תופעה של גזענות, לאומנות וריאקציה חברתית; להגנת זכויות האדם ונגד כל סוגי האפליה; להגנת החירויות הדמוקרטיות ונגד סכנת הפאשיזם; (ב) לשוויון זכויות אזרחי ולאומי של האוכלוסייה הערבית בישראל ולהכרה בה כמיעוט לאומי; לחקיקת חוק אזרחות שוויוני; להגנת זכויות האזרחים הערבים שנעקרו מבתיהם ומקניינם; לאחוות עמים יהודית-ערבית; (ג) לשוויון זכויות האשה בכל התחומים; להפסקת כל צורות האלימות והכפייה כלפי נשים; (ד) לשוויון זכויות לעדות המזרח; (ה) להגנת זכויות הילדים והנוער; (ו) להגנת מהגרי העבודה; (ז) נגד המיליטריזם ולהכרה בזכות הסירוב מטעמי מצפון; (ח) להפרדת הדת מהמדינה, להבטחת חופש המצפון, לביטול כל צורות הכפייה הדתית, להבטחת חופש הפולחן לכל הדתות ללא אפליה, ולהבטחת זכותו של כל אדם לבחור באופן חופשי באורח חיים חילוני או דתי.

8. בעבר ובהווה אנחנו שוחים נגד הזרם של החשיבה הלאומנית בקרב היהודים ובקרב הערבים. אנחנו דוחים את היסודות האידיאולוגיים ואת הפרקטיקה של הציונות, אשר מצמיחים גישות גזעניו ופגיעה בשוויון ובדמוקרטיה. אנחנו דוחים את עמדות הריאקציה הערבית.. הגישה שלנו היא מעמדית ואינטרנציונליסטית: אנחנו מחלקים את העולם אחרת. עבורנו, החלוקה הקובעת איננה בין יהודים וערבים אלא בין מי שיש לו אינטרס בשיטה המעמדית הקיימת לבין מי שיש לו אינטרס לשנות אותה. לכן יכולים אנו באמת להציע פוליטיקה יהודית-ערבית, במקום פוליטיקה ליהודים ופוליטיקה לערבים.
לקומוניסטים יש חלק גדול בעיצובה הפוליטי, התרבותי והחברתי של האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל. ניסיונה רב השנים של האוכלוסייה הערבית הוביל רבים מבניה לתת אמון באותה מפלגה, שידעה לומר את האמת גם כאשר לא הייתה פופולרית, שידעה להמשיך את המאבק גם בתקופות הקשות ביותר, שידעה להציע תקווה ואופק של שינוי גם בימים שהייאוש היה אופנתי.
אתגר היסטורי בפני כל המפלגה הוא פריצת דרך אמיתית גם בציבור היהודי. במשך שנים רבות, חברינו היהודים היו בודדים בשחייה נגד הזרם. אך בשנים האחרונות מתרבים גם כאן הקולות המחברים בין שלום, שוויון חברתי וצדק סביבתי, מתרבים האנשים המבינים ששינוי חברתי עמוק הוא הכרחי. אל האנשים האלה צריך להגיע. עם האנשים האלה צריך לחזק יחד את הכוח של השינוי המהפכני.

9. אנחנו מציעים הליכה משותפת, על בסיס של מצע מינימום, לכל מי שמוכן ללכת איתנו חלק של הדרך. זאת היתה כוונתנו כשיזמנו את הקמת החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, שאנו רואים בה שותפות פוליטית אמיתי שיש לחזקה, לפתחה ולהרחיבה. מק"י פועלת לכינונה של חזית שמאל יהודית-ערבית רחבה, שתוכל להציע לשני עמינו מצע משכנע של יציאה מהמשבר הנוכחי ועלייה על דרך של שלום ושוויון. מק"י חותרת לשיתוף פעולה רחב עם מפלגות, חוגים ואישים העלי השקפות עולם שונות על בסיס מוסכם.

10. המבנה הארגוני של מק"י, המושתת על עקרון הצנטרליזם הדמוקרטי, נובע מהאופי המהפכני שלה. הוא ממזג מרכזיות ודמוקרטיה: מדיניות ארצית אחת, מחוייבות להחלטות וביצוען בפועל עם דמוקרטיה פנימית וחופש הדיון; קולקטיביות בעבודה עם אחריות אישית.

11. המאבק שלנו עובר בדרך ארוכה וקשה. כדי ללכת בה נחוצה מפלגה בעלת תפיסה רעיונית מגובשת ומחויבות ערכית עמוקה. מפלגתנו מציעה פוליטיקה אחרת לגמרי: לא תועלתנות אישית אלא התמקדות בעניין המשותף – מאבק השינוי הגדול שאנחנו שותפים לו. המפלגה הקומוניסטית שואפת לגלם בעצמה, בתוכה, את ערכי השינוי שהיא שואפת לעשות בעולם: במקום מרוץ אישי חסר מעצורים היא מציעה מחוייבות משותפת, אחריות משותפת, צניעות ויושר, נכונות לביקורת ולביקורת עצמית.
מק"י שואפת להיות ביתם הפוליטי של השואפים לשינוי חברתי יסודי בישראל. בדרך השינוי אנחנו רוצים ללכת יחד. זו איננה דרך קלה. אך זו הדרך לעתיד צודק וראוי לנו ולילדינו.