פרק י' – התא המפלגתי

התא המפלגתי

99. התא המפלגתי הוא היחידה האירגונית הבסיסית של המפלגה והוא מוקם, במידת הצורך, במקום עבודה, או לימודים, בשטח מגורים של החברים או לפי מיגזר פעילותם.

100. ועד הסניף, או מוסד גבוה יותר, רשאי להקים תא מפלגתי במקום שנמצאים בו לפחות שלושה חברים של המפלגה.

101. התא המפלגתי יוזם ומארגן פעילות למען ענייני הציבור שבקרבו הוא פועל, מנהל פעילות והסברה רעיונית ופוליטית, מפיץ את עיתונות המפלגה, וגובה את מס החבר.

102. התא המפלגתי בוחר במזכיר ובדרך כלל במזכירות. התא יתכנס באופן סדיר.