שמאל וניאו-ליברליזם אינם הולכים יחד

המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית מנסה לפנות שמאלה,  וגם להישאר בממשלה עם הימין.

    ההנהגה של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, שנבחרה בוועידה, שנערכה בשבוע שעבר, מנסה לעשות את הבלתי-אפשרי: לפנות שמאלה, תוך שמירה על מסגרת ממשלת "האחדות הלאומית" עם המפלגה השמרנית. וכל זאת, כדי להתמודד עם המשבר החמור בתולדותיה.
לפי הסקרים, רק 26% מהבוחרים שוקלים להצביע עבור הס"ד בבחירות הקרובות, בעוד שעד 2002, מפלגה זו זכתה דרך קבע בתמיכתם של יותר מ-40% מהבוחרים. הסיבה למשבר: הרפורמות האנטי-חברתיות, שמפלגה זו הנהיגה בעת שהקנצלר שרדר עמד בראשות הממשלה, במיסגרת הקואליציה עם הירוקים. אימוץ הגישה האידיאולוגית הניאו-ליברלית הביאה את המפלגה הס"ד לקואליציה נוספת, הפעם עם המפלגה השמרנית היריבה בראשות אנגלה מרקל.
בוועידה בלטו בהעדרם ראשי איגודים מקצועיים ואנשי ועדי עובדים. אלה עזבו ברובם את הס"ד ועברו אל מפלגת השמאל ("די לינקה"), שהוקמה לפני כמה חודשים כאיחוד של פורשים מהמפלגה הס"ד עם מפלגת הסוציאליזם הדמוקרטי, שבסיס כוחה נמצא בגרמניה המזרחית לשעבר.
בהתמודדו עם העובדה, שמפלגת השמאל הפכה אופציה קבילה עבור מיספר גדל של פעילים, בחר יו"ר הס"ד, שנבחר מחדש בוועידה, קורט בק, לעשות שימוש בלשון "שמאלית" יותר. הוא קרא להקים בגרמניה חברה "צודקת וסולידרית", וגם תקף את ה"ליברליזם הקיצוני" של שותפיו בשלטון, השמרנים של מרקל. בין הייתר הציע הכפלה של תקופת הזכאות לדמי האבטלה, שמקבלים מובטלים בני 50 ויותר, וזאת לאחר שדמי אבטלה קוצצו בצורה דרסטית בידי קודמו בראשות המפלגה, שרדר.
אך יש בתוך מפלגתו המצפים, שבק יפעל לביטול כל הרפורמות הניאו-ליברליות מבית מדרשו של שרדר. דרישה זו כה חזקה, שאפילו שרדר קרא בנאומו בוועידה ל"תיקונים מהותיים, אך מידתיים" ברפורמות, שהוא עצמו הנהיג.
בהנהגת הס"ד סבורים, שהקדמת הבחירות תהיה הרת אסון עבורם. הם חוששים מההתמרמרות הקשה שהרפורמות עוררו בקרב צעירים, גימלאים, מובטלים ואנשי האיגודים המקצועיים. אך הם גם אינם מוכנים לפרוש מן הקואליציה השלטת עד למועד הבחירות הקרובות, בעוד כשנתיים.
בפני מדיניות המפלגה הס"ד ניצבים סכנות וסיכונים לא מבוטלים: התמדה במדיניות הקיימת תגרום לירידת כוחה, המשך הרפורמות לא יוסיף לה בוחרים, ואילו הקדמת הבחירות לא באה בחשבון. הסכנה גם אורבת מבית. קבוצה של פעילים בתוך המפלגה הס"ד סבורה, שניתן יהיה להציל את המפלגה על-ידי הצגת מצע חברתי מתקדם, ביטול כל הרפורמות והתחברות אל מפלגת השמאל (די לינקה). אופציה זו מדירה את שנתם של ראשי המפלגה הס"ד.
 

שמאל וניאו-ליברליזם אינם הולכים יחד

המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית מנסה לפנות שמאלה,  וגם להישאר בממשלה עם הימין.

    ההנהגה של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, שנבחרה בוועידה, שנערכה בשבוע שעבר, מנסה לעשות את הבלתי-אפשרי: לפנות שמאלה, תוך שמירה על מסגרת ממשלת "האחדות הלאומית" עם המפלגה השמרנית. וכל זאת, כדי להתמודד עם המשבר החמור בתולדותיה.
לפי הסקרים, רק 26% מהבוחרים שוקלים להצביע עבור הס"ד בבחירות הקרובות, בעוד שעד 2002, מפלגה זו זכתה דרך קבע בתמיכתם של יותר מ-40% מהבוחרים. הסיבה למשבר: הרפורמות האנטי-חברתיות, שמפלגה זו הנהיגה בעת שהקנצלר שרדר עמד בראשות הממשלה, במיסגרת הקואליציה עם הירוקים. אימוץ הגישה האידיאולוגית הניאו-ליברלית הביאה את המפלגה הס"ד לקואליציה נוספת, הפעם עם המפלגה השמרנית היריבה בראשות אנגלה מרקל.
בוועידה בלטו בהעדרם ראשי איגודים מקצועיים ואנשי ועדי עובדים. אלה עזבו ברובם את הס"ד ועברו אל מפלגת השמאל ("די לינקה"), שהוקמה לפני כמה חודשים כאיחוד של פורשים מהמפלגה הס"ד עם מפלגת הסוציאליזם הדמוקרטי, שבסיס כוחה נמצא בגרמניה המזרחית לשעבר.
בהתמודדו עם העובדה, שמפלגת השמאל הפכה אופציה קבילה עבור מיספר גדל של פעילים, בחר יו"ר הס"ד, שנבחר מחדש בוועידה, קורט בק, לעשות שימוש בלשון "שמאלית" יותר. הוא קרא להקים בגרמניה חברה "צודקת וסולידרית", וגם תקף את ה"ליברליזם הקיצוני" של שותפיו בשלטון, השמרנים של מרקל. בין הייתר הציע הכפלה של תקופת הזכאות לדמי האבטלה, שמקבלים מובטלים בני 50 ויותר, וזאת לאחר שדמי אבטלה קוצצו בצורה דרסטית בידי קודמו בראשות המפלגה, שרדר.
אך יש בתוך מפלגתו המצפים, שבק יפעל לביטול כל הרפורמות הניאו-ליברליות מבית מדרשו של שרדר. דרישה זו כה חזקה, שאפילו שרדר קרא בנאומו בוועידה ל"תיקונים מהותיים, אך מידתיים" ברפורמות, שהוא עצמו הנהיג.
בהנהגת הס"ד סבורים, שהקדמת הבחירות תהיה הרת אסון עבורם. הם חוששים מההתמרמרות הקשה שהרפורמות עוררו בקרב צעירים, גימלאים, מובטלים ואנשי האיגודים המקצועיים. אך הם גם אינם מוכנים לפרוש מן הקואליציה השלטת עד למועד הבחירות הקרובות, בעוד כשנתיים.
בפני מדיניות המפלגה הס"ד ניצבים סכנות וסיכונים לא מבוטלים: התמדה במדיניות הקיימת תגרום לירידת כוחה, המשך הרפורמות לא יוסיף לה בוחרים, ואילו הקדמת הבחירות לא באה בחשבון. הסכנה גם אורבת מבית. קבוצה של פעילים בתוך המפלגה הס"ד סבורה, שניתן יהיה להציל את המפלגה על-ידי הצגת מצע חברתי מתקדם, ביטול כל הרפורמות והתחברות אל מפלגת השמאל (די לינקה). אופציה זו מדירה את שנתם של ראשי המפלגה הס"ד.