פעילי חד"ש החלו לחלק כרטיסי חבר לפליטים ולמבקשי מקלט מאפריקה שהצטרפו להסתדרות

פעילים החברים בפורום העובדים של חד"ש בתלאביב ויפו החלו בסוף השבוע לחלק כרטיסי חבר לפליטים שהצטרפו להסתדרות. זאת, בהמשך להישגה של סיעת חד"ש בהסתדרות ולפעילי פורום העובדים, לאחר שההסתדרות חזרה בה ביוני האחרון מקביעתה, לפיה מבקשי מקלט אינם זכאים להתקבל כחברים בארגון.

בחודש מארס האחרון ובמסגרת המאבק נגד הגירוש שתכננה ממשלת הימין, פורום העובדים יחד עם פעילים נגד הגירוש בדרום ת"א, החלו לארגן פליטים אפריקאים, שרובם מועסקים בעיר, ולהסביר להם את זכותם להצטרף להסתדרות. זאת, בהתבסס על חוקת הארגון הקובעת כי כל אזרח, תושב או מהגר המועסקים כדין בישראל רשאים להצטרף לשורותיו.

2018-11-04_195202

תחילה טענה ההסתדרות כי רישיון הישיבה הזמני שבידי מבקשי המקלט "אינו מהווה אשרת עבודה או היתר עבודה מכל סוג שהוא". לאחר שקבוצת מבקשי מקלט עתרה לרשות השיפוט בהסתדרות באמצעות עו"ד מור סטולר, חברה בסיעת חד"ש בבינ"ה (בית נבחרי ההסתדרות), הודיע הארגון כי "לאחר בירור נוסף בנוגע לרישיון הזמני עולה כי כיום מותרת העסקתם של חלק ממחזיקי הרישיון".

טוגוד עומר אדם מסודאן ותכלית רישאהי מאריתריאה הם שני מבקשי המקלט הראשונים מאפריקה שהתקבלו כחברים מלאים בהסתדרות. השניים מייצגים את 30 מבקשי המקלט שביקשו להצטרף, ועתה מעריכים שיהיו מצטרפים נוספים.

עוד בנושא בגיליון 24 של "זו הדרך" (עמ' 8):

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2018/06/G24_2018.pdf